Udid bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 4 5200 5200 5200
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4300 4300 4300
जालना काळा क्विंटल 19 3500 4800 4800
अकोला काळा क्विंटल 5 3800 3800 3800
चिखली काळा क्विंटल 10 3700 6300 5000
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 3300 3300 3300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
20/05/2022
पुणे क्विंटल 4 7800 8800 8300
करमाळा क्विंटल 23 5000 6400 6000
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4950 4950 4950
अकोला काळा क्विंटल 14 4000 6200 5100
जळगाव काळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
चिखली काळा क्विंटल 12 4500 5700 5100
वाशीम काळा क्विंटल 30 4500 5800 5000
भोकर काळा क्विंटल 1 1000 1000 1000
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 4700 4700 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
तासगाव लोकल क्विंटल 24 5860 6050 5980
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 14 5200 5200 5200
पुणे क्विंटल 2 7800 8700 8250
करमाळा क्विंटल 2 6200 6200 6200
बीड हायब्रीड क्विंटल 24 2000 4901 4034
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 86 4800 6000 5400
जळगाव काळा क्विंटल 13 4800 5000 4800
चिखली काळा क्विंटल 2 3900 4000 3950
वाशीम काळा क्विंटल 25 4500 5000 4800
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 5 3000 5890 5200
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
शेगाव काळा क्विंटल 3 2000 2250 2250
लाखंदूर काळा क्विंटल 30 5400 5450 5425
बारामती लोकल क्विंटल 2 5700 5700 5700
अमरावती लोकल क्विंटल 32 3200 5200 4200
मुरुम लोकल क्विंटल 18 3700 4200 3950
18/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 1 4100 4100 4100
पुणे क्विंटल 3 8000 8800 8400
करमाळा क्विंटल 33 5500 6251 5600
कुर्डवाडी क्विंटल 4 5900 5900 5900
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 4501 4800 4650
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 3200 6300 4750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
चिखली काळा क्विंटल 8 3500 5000 4250
वाशीम काळा क्विंटल 30 4500 6000 5500
शिरपूर काळा क्विंटल 1 5102 7301 7301
गंगापूर काळा क्विंटल 9 2100 2100 2100
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 5001 5001 5001
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 5 2300 4575 4000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार काळा क्विंटल 2 3500 3500 3500
लाखंदूर काळा क्विंटल 18 5400 5425 5415
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
तुमसर लोकल क्विंटल 4 5200 5200 5200
तासगाव लोकल क्विंटल 21 6000 6100 6050
उमरगा लोकल क्विंटल 3 2600 2600 2600
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे क्विंटल 5 8000 8800 8400
करमाळा क्विंटल 21 5920 6300 6251
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4400 5300 4850
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 43 4200 4300 4250
जालना काळा क्विंटल 3 5000 5000 5000
अकोला काळा क्विंटल 8 3200 3200 3200
चोपडा काळा क्विंटल 4 5901 7611 7611
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 6000 5500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 4252 4252 4252
तुळजापूर काळा क्विंटल 45 5700 6000 5800
मुंबई लोकल क्विंटल 216 5500 6000 5700
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 5 6000 6100 6050
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3001 3001 3001
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
बारामती लोकल क्विंटल 11 4700 5700 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 30 5500 6000 5700
15/05/2022
औसा काळा क्विंटल 2 4901 5001 4951
14/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 3 4500 6100 5300
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5400 5400 5400
पुणे क्विंटल 5 8000 9000 8500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 52 3200 6200 4700
चिखली काळा क्विंटल 7 3500 4500 4050
वाशीम काळा क्विंटल 15 5000 5500 5200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5200 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 186 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200