Udid bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
पुणे क्विंटल 2 8200 9200 8700
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 5200 5200 5200
अकोला काळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
जळगाव काळा क्विंटल 55 4000 6800 5800
चिखली काळा क्विंटल 10 3900 4000 3950
22/07/2022
पुणे क्विंटल 3 8200 9200 8700
बार्शी क्विंटल 7 3500 6000 5000
करमाळा क्विंटल 12 4600 6500 6400
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 3400 5800 4600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
जालना काळा क्विंटल 4 4000 4600 4600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार काळा क्विंटल 47505 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 16 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 14 4000 4500 4250
21/07/2022
पुणे क्विंटल 2 8200 9400 8800
बार्शी -वैराग क्विंटल 5 3500 3500 3500
कारंजा क्विंटल 20 3755 4305 3900
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 3900 3900 3900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 55 3000 6100 4550
जालना काळा क्विंटल 50 3400 5700 5000
अकोला काळा क्विंटल 22 3300 4500 4000
धुळे काळा क्विंटल 3 5110 5110 5110
जळगाव काळा क्विंटल 7 3805 3805 3805
चिखली काळा क्विंटल 8 4000 6000 5000
दौंड काळा क्विंटल 4 5900 5900 5900
बारामती लोकल क्विंटल 17 5100 6950 6900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
वैजापूर लोकल नग 1 3000 3000 3000
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 9000 8500
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 15 5900 6400 6320
20/07/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे क्विंटल 4 8400 9400 8900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 3000 6900 4950
धर्माबाद काळा क्विंटल 10 2800 6200 4500
जालना काळा क्विंटल 8 4000 6000 5000
अकोला काळा क्विंटल 21 4725 6000 5500
चोपडा काळा क्विंटल 1 7075 7075 7075
चिखली काळा क्विंटल 6 3500 7400 5450
वाशीम काळा क्विंटल 6 4500 6260 6000
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 15 3600 5500 5350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 40 6000 6500 6200
मुरुम लोकल क्विंटल 1 4101 4101 4101
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 9000 8500
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 24 4500 6800 5650
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5001 5001 5001
पुणे क्विंटल 5 8200 9200 8700
बार्शी क्विंटल 25 4000 7311 6100
करमाळा क्विंटल 2 5100 7011 7011
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 59 3980 4700 4340
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
जालना काळा क्विंटल 11 6200 6926 6300
वाशीम काळा क्विंटल 6 4300 5100 4500
दौंड-केडगाव काळा क्विंटल 4 6100 6500 6300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 171 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 11 5800 6000 5900
मुरुम लोकल क्विंटल 3 4301 4301 4301
उमरगा लोकल क्विंटल 3 3500 5600 4500
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 15 5000 6200 5800
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 37 5500 6100 5800
बार्शी -वैराग क्विंटल 1 4000 4000 4000
करमाळा क्विंटल 21 6900 7200 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
जालना काळा क्विंटल 18 3800 3800 3800
अकोला काळा क्विंटल 2 3800 3800 3800
जळगाव काळा क्विंटल 110 3415 3415 3415
चिखली काळा क्विंटल 12 3501 6401 4951
वाशीम काळा क्विंटल 3 4500 5100 4800
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 6761 6761 6761
बारामती लोकल क्विंटल 9 6611 6676 6661
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 505 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 7 3000 3500 3250
16/07/2022
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
शेगाव काळा क्विंटल 14 4000 6150 5950
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 9000 8500