Udid bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
पवनी काळा क्विंटल 35 5600 5600 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 6 6000 6500 6200
08/05/2022
इंदापूर-भिगवन काळा क्विंटल 6 5300 5500 5451
07/05/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 4500 5401 4950
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 19 4100 5000 4550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
चिखली काळा क्विंटल 19 3000 4200 3600
भोकर काळा क्विंटल 1 2900 3000 2950
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुरुम लोकल क्विंटल 51 4600 4741 4671
06/05/2022
पुणे क्विंटल 5 8000 8800 8400
करमाळा क्विंटल 12 6111 6111 6111
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 4951 5750 5376
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 70 2500 5800 4150
जळगाव काळा क्विंटल 7 4000 4000 4000
चिखली काळा क्विंटल 12 4000 4412 4206
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5500 5200
तुळजापूर काळा क्विंटल 55 5600 6250 6000
लाखंदूर काळा क्विंटल 32 5650 5700 5675
अमरावती लोकल क्विंटल 25 3200 5100 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 21 6000 6500 6200
मुरुम लोकल क्विंटल 4 4050 4050 4050
05/05/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 8800 8400
करमाळा क्विंटल 2 6100 6300 6100
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 3600 3600 3600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 115 3200 5300 4250
अकोला काळा क्विंटल 83 1800 1800 1800
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5300 5000
पैठण काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
इंदापूर काळा क्विंटल 38 5800 6000 5851
दौंड काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
बारामती लोकल क्विंटल 8 5200 5665 5200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5050 4025
04/05/2022
पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 55 4300 5800 5050
चिखली काळा क्विंटल 10 3500 4500 4000
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5000 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 25 3000 4295 4100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5300 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 295 6000 6500 6200
तुमसर लोकल क्विंटल 2 4800 4800 4800
03/05/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
मुंबई लोकल क्विंटल 141 6000 6500 6200
02/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 4500 6201 4500
पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
करमाळा क्विंटल 7 5700 6300 6251
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 4701 5360 5087
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 72 3500 5800 4650
चिखली काळा क्विंटल 3 4700 5300 5000
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5400 5000
इंदापूर काळा क्विंटल 49 5000 5951 5500
दर्यापूर काळा क्विंटल 150 2500 2500 2500
तुळजापूर काळा क्विंटल 45 5500 6155 5800
शेगाव काळा क्विंटल 4 3500 3500 3500
लाखंदूर काळा क्विंटल 142 5800 5900 5850
बारामती लोकल क्विंटल 19 5611 5851 5652
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5200 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 154 6000 6500 6200
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
मुरुम लोकल क्विंटल 60 3801 4000 3901
उमरगा लोकल क्विंटल 3 3200 3200 3200

 

Leave a Comment