Udid bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
जालना काळा क्विंटल 4 6000 6000 6000
अकोला काळा क्विंटल 6 4200 4200 4200
चिखली काळा क्विंटल 10 3600 5000 4300
वाशीम काळा क्विंटल 12 5000 5600 5500
पुणे लोकल क्विंटल 2 8000 9000 8500
27/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4400 4400 4400
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
कारंजा क्विंटल 50 2950 3695 3100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 4200 4200 4200
जालना काळा क्विंटल 7 3000 4600 4600
अकोला काळा क्विंटल 6 3000 4100 3550
वाशीम काळा क्विंटल 15 4900 6000 5500
तुळजापूर काळा क्विंटल 11 5500 6000 5800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1 3930 3930 3930
26/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5251 5501 5251
पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
कारंजा क्विंटल 10 2800 4000 2900
करमाळा क्विंटल 17 5500 6375 6300
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 3500 3500 3500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 38 5000 6500 5750
येवला काळा क्विंटल 1 3201 3201 3201
जालना काळा क्विंटल 5 6550 6550 6550
अकोला काळा क्विंटल 3 5100 5100 5100
वाशीम काळा क्विंटल 25 4900 6200 5500
पैठण काळा क्विंटल 4 4751 4751 4751
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 5000 6200 5700
बारामती लोकल क्विंटल 14 4500 5851 5600
अमरावती लोकल क्विंटल 15 3000 5300 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 210 5500 6000 5700
25/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5401 6000 5401
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
करमाळा क्विंटल 12 4950 6375 6200
कुर्डवाडी क्विंटल 3 5501 6001 5750
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 121 3300 6500 4900
जालना काळा क्विंटल 4 4000 6050 6050
वाशीम काळा क्विंटल 40 4500 6200 5500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 5751 5751 5751
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 12 2100 4390 4200
लाखंदूर काळा क्विंटल 32 5450 5900 5675
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 283 5500 6000 5700
24/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4800 4800 4800
पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
करमाळा क्विंटल 26 3751 6375 6175
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 68 3100 6325 4712
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
जालना काळा क्विंटल 2 5850 5850 5850
अकोला काळा क्विंटल 1 5300 5300 5300
जळगाव काळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5800 5500
दर्यापूर काळा क्विंटल 150 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5250 4125
मुंबई लोकल क्विंटल 239 5500 6000 5700
मुरुम लोकल क्विंटल 4 5250 5250 5250
23/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4801 4801 4801
पुणे क्विंटल 4 8000 8800 8400
श्रीगोंदा क्विंटल 8 6000 6000 6000
करमाळा क्विंटल 36 4000 6400 6200
कुर्डवाडी क्विंटल 2 5900 5900 5900
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 4974 5400 5225
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 3000 6100 4550
जालना काळा क्विंटल 5 5951 5951 5951
चिखली काळा क्विंटल 12 3840 6290 5065
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5800 4800
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 1601 1601 1601
लाखंदूर काळा क्विंटल 15 5650 5700 5675
बारामती लोकल क्विंटल 13 5500 5800 5615
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3300 5300 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 9 5500 6000 5700
मुरुम लोकल क्विंटल 5 4545 4545 4545
22/05/2022
बाळापूर काळा क्विंटल 1 4700 4700 4700
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 4 5200 5200 5200
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4300 4300 4300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 3200 5800 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
जालना काळा क्विंटल 19 3500 4800 4800
अकोला काळा क्विंटल 5 3800 3800 3800
चिखली काळा क्विंटल 10 3700 6300 5000
वाशीम काळा क्विंटल 60 5000 6200 5500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 3300 3300 3300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 43 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000