Udid bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 9 4000 5000 4500
पुणे क्विंटल 3 8000 8900 8450
कारंजा क्विंटल 15 3955 4400 3955
अमरावती लोकल क्विंटल 10 3000 5000 4000
29/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 10 3700 4000 3850
पुणे क्विंटल 4 8200 9100 8650
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 4500 4500 4500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 43 3000 5650 4325
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 11000 10500
अकोला काळा क्विंटल 1 5111 5111 5111
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5000 4800
गेवराई काळा क्विंटल 1 2500 2500 2500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 155 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 16 5850 6050 5940
28/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 1 5200 5200 5200
कारंजा क्विंटल 20 3700 4700 4200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 40 3000 5830 4415
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 11000 10500
वाशीम काळा क्विंटल 45 4500 5400 5000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 1000 3800 3500
गंगापूर काळा क्विंटल 3 3800 4500 4150
लाखंदूर काळा क्विंटल 24 5850 5900 5875
अमरावती लोकल क्विंटल 4 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 60 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 4 3000 4500 3750
तुमसर लोकल क्विंटल 11 5151 5151 5151
27/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 4 6100 6100 6100
पुणे क्विंटल 5 8200 9100 8650
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 4000 5600 4916
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 32 3800 5400 4600
चिखली काळा क्विंटल 6 4000 5100 4550
पैठण काळा क्विंटल 1 3401 3401 3401
लोणार काळा क्विंटल 2 5500 6000 5750
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 32 2000 4590 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 110 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 20 5960 6030 5990
मुरुम लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
26/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 51 4000 6300 5150
पुणे क्विंटल 4 8200 9200 8700
करमाळा क्विंटल 1 6021 6021 6021
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 4000 4200 4100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 4000 5300 4650
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 11000 10150
चिखली काळा क्विंटल 13 3500 4700 4100
वाशीम काळा क्विंटल 7 4500 5250 5000
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 4 3201 3500 3500
तुळजापूर काळा क्विंटल 3 5945 5945 5945
जामखेड लोकल क्विंटल 17 3000 4200 3600
तासगाव लोकल क्विंटल 24 5870 6000 5940
25/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 17 4000 5300 4650
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4501 4501 4501
पुणे क्विंटल 3 8000 9200 8600
कारंजा क्विंटल 35 3455 4905 3455
मानोरा क्विंटल 8 1500 2500 2000
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 58 3800 5151 4475
अकोला काळा क्विंटल 3 5600 5750 5675
चिखली काळा क्विंटल 4 2500 4500 3500
वाशीम – अनसींग काळा क्विंटल 12 4500 5600 5200
इंदापूर काळा क्विंटल 48 5000 6000 5600
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 4 2800 4000 3350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
बारामती लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 30 3300 5150 4225
मुंबई लोकल क्विंटल 18 6000 6500 6200
तुमसर लोकल क्विंटल 9 5500 5500 5500
24/04/2022
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
23/04/2022
पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 3500 5450 4870
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 51 4300 5151 4725
जालना काळा क्विंटल 6 5400 5400 5400
चिखली काळा क्विंटल 8 4000 4600 4300
वाशीम काळा क्विंटल 12 5000 5500 5200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3350 5300 4325
मुंबई लोकल क्विंटल 69 6000 6500 6200
तुमसर लोकल क्विंटल 3 4600 4600 4600
मुरुम लोकल क्विंटल 10 4601 4601 4601

Leave a Comment