Udid bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
पुणे क्विंटल 2 8400 9000 8700
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 5276 5276 5276
जालना काळा क्विंटल 3 4550 4550 4550
जळगाव काळा क्विंटल 132 4341 5317 5317
चिखली काळा क्विंटल 9 4050 5500 4775
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 4 6450 6450 6450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5500 4350
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 16 4000 5000 4500
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5275 5275 5275
पुणे क्विंटल 3 8500 9000 8750
बार्शी क्विंटल 37 4500 7300 6200
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 4401 4401 4401
अकोला काळा क्विंटल 22 5000 5000 5000
चिखली काळा क्विंटल 20 3950 5000 4475
वाशीम काळा क्विंटल 3 4500 5150 4800
देवळा काळा क्विंटल 1 6705 6705 6705
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 153 6000 6500 6200
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 62 4000 6000 5000
पुणे क्विंटल 4 8400 9000 8700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 8 3550 6000 4775
जालना काळा क्विंटल 35 5500 5500 5500
अकोला काळा क्विंटल 10 4000 6350 5175
जळगाव काळा क्विंटल 70 4878 6750 6750
अकोट काळा क्विंटल 8 3500 5600 5500
चिखली काळा क्विंटल 15 4100 5050 4575
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 4 4990 5200 5100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5350 4275
मुंबई लोकल क्विंटल 27 6000 6500 6200
वैजापूर लोकल नग 1 2500 2500 2500
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 20 4000 5000 4500
पुणे क्विंटल 3 8400 9000 8700
बार्शी क्विंटल 112 5000 7200 6100
बार्शी -वैराग क्विंटल 2 4500 4500 4500
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 6301 6301 6301
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 40 3000 6500 4750
जालना काळा क्विंटल 3 5000 6300 5700
जळगाव काळा क्विंटल 24 3800 4700 4400
वाशीम काळा क्विंटल 6 4300 5200 5000
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 3 3800 3800 3800
देवळा काळा क्विंटल 1 6550 6550 6550
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 30 6000 6500 6200
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 10 4100 5100 4600
पुणे क्विंटल 5 8200 9000 8600
मानोरा क्विंटल 3 4230 4235 4233
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 98 3200 6400 4800
जालना काळा क्विंटल 4 5152 5152 5152
चिखली काळा क्विंटल 7 4016 4610 4310
वाशीम काळा क्विंटल 3 4500 5000 4800
दौंड-केडगाव काळा क्विंटल 10 5500 7000 6500
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 2 4600 4600 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 181 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 4 4000 4500 4250
मुरुम लोकल क्विंटल 2 5353 5353 5353
25/07/2022
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
बार्शी क्विंटल 6 4800 4800 4800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 3200 6900 5050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
जालना काळा क्विंटल 3 3700 3700 3700
अकोला काळा क्विंटल 7 4500 4500 4500
चिखली काळा क्विंटल 10 3800 5000 4400
वाशीम काळा क्विंटल 3 4300 5500 5000
लोणार काळा क्विंटल 3 5400 6700 6050
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 4 3501 6481 5550
देवळा काळा क्विंटल 1 6410 6410 6410
अमरावती लोकल क्विंटल 15 3200 5000 4100
जामखेड लोकल क्विंटल 7 4000 5200 4600
परांडा लोकल क्विंटल 3 3100 5500 4000
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 2 5400 5400 5400
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे क्विंटल 2 8200 9200 8700
बार्शी क्विंटल 20 4200 7200 6000
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 5200 5200 5200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 8 4300 6000 5150
अकोला काळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
जळगाव काळा क्विंटल 55 4000 6800 5800
चिखली काळा क्विंटल 10 3900 4000 3950
लोणार काळा क्विंटल 1 6040 7100 6570
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 4471 4471 4471
शेगाव काळा क्विंटल 1 4850 4850 4850
अमरावती लोकल क्विंटल 18 3200 5300 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 174 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 2 5500 5800 5650