Udid bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 8800 8400
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 4000 5400 4475
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 3800 3800 3800
लाखंदूर काळा क्विंटल 4 5950 6000 5975
अमरावती लोकल क्विंटल 4 3500 5000 4250
मुरुम लोकल क्विंटल 45 3500 5100 4300
25/03/2022
पुणे क्विंटल 4 8100 8800 8450
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 3601 3601 3601
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 24 3500 5900 4700
जालना काळा क्विंटल 35 3400 4300 3400
अकोला काळा क्विंटल 28 4300 4700 4500
लाखंदूर काळा क्विंटल 5 5900 6000 5950
अमरावती लोकल क्विंटल 7 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 30 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 30 5890 6000 5940
24/03/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 8800 8400
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 4000 5951 5038
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 175 3500 5800 4650
अकोला काळा क्विंटल 9 3700 3700 3700
जळगाव काळा क्विंटल 3 5500 5500 5500
चिखली काळा क्विंटल 6 3900 5100 4500
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3000 3000 3000
बारामती लोकल क्विंटल 6 4300 5500 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 22 4000 5700 4850
पुणे क्विंटल 5 8200 9000 8600
बीड हायब्रीड क्विंटल 3 5500 5600 5550
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 89 3100 5300 4200
जालना काळा क्विंटल 14 4700 4700 4700
चिखली काळा क्विंटल 8 4000 4600 4300
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 2 4000 4751 4751
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5800 5800 5800
तासगाव लोकल क्विंटल 22 5960 6100 6040
उमरगा लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
22/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 80 4500 5350 4925
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 47 3900 3900 3900
धुळे काळा क्विंटल 3 7500 7500 7500
चिखली काळा क्विंटल 12 4100 5400 4750
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5100 4300
तासगाव लोकल क्विंटल 30 5850 6030 5980
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 98 4000 6000 5000
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे क्विंटल 3 8200 9200 8700
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5800 5800 5800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 97 3500 4600 4050
जालना काळा क्विंटल 14 3300 5500 4200
चिखली काळा क्विंटल 5 4000 4500 4250
इंदापूर काळा क्विंटल 12 4500 4851 4500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 4 3000 4000 3000
बारामती लोकल क्विंटल 3 4500 5351 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 133 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 6 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 2 6000 6000 6000
मुरुम लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
20/03/2022
बाळापूर काळा क्विंटल 9 3700 3700 3700
तुमसर लोकल क्विंटल 5 6000 6000 6000

 

Leave a Comment