Udid bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

Udid bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
कारंजा क्विंटल 25 2400 4550 3505
जालना काळा क्विंटल 8 6374 6551 6551
वाशीम काळा क्विंटल 9 5000 5500 5200
शेवगाव काळा क्विंटल 13 2000 5500 5500
03/06/2022
पुणे क्विंटल 3 7900 8700 8300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 205 3900 6500 5200
धर्माबाद काळा क्विंटल 25 2910 6100 5000
अकोला काळा क्विंटल 13 5000 5500 5250
चिखली काळा क्विंटल 15 4401 5700 5050
पैठण काळा क्विंटल 3 5000 5000 5000
देवळा काळा क्विंटल 1 6530 6530 6530
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 106 5500 6000 5700
मुरुम लोकल क्विंटल 3 5400 5400 5400
02/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे क्विंटल 1 8000 8800 8400
श्रीगोंदा क्विंटल 5 6000 6000 6000
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4950 4950 4950
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 5000 6400 5700
जालना काळा क्विंटल 5 4500 4500 4500
अकोला काळा क्विंटल 11 3540 6400 4000
धुळे काळा क्विंटल 3 7100 7100 7100
चोपडा काळा क्विंटल 10 6651 6651 6651
वाशीम काळा क्विंटल 30 4500 5200 5000
पैठण काळा क्विंटल 3 4852 4852 4852
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 10 4300 5500 5300
लाखंदूर काळा क्विंटल 41 5425 5700 5560
बारामती लोकल क्विंटल 23 5800 6100 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 21 2800 5050 3925
मुंबई लोकल क्विंटल 172 5500 6000 5700
जामखेड लोकल क्विंटल 5 4000 4500 4250
मुरुम लोकल क्विंटल 20 3500 5151 4326
01/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 68 4000 6200 5100
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
चंद्रपूर क्विंटल 1 4800 4800 4800
करमाळा क्विंटल 13 5500 6400 6100
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 62 3800 6500 5150
अकोला काळा क्विंटल 16 5600 5600 5600
धुळे काळा क्विंटल 3 7100 7100 7100
जळगाव काळा क्विंटल 11 3000 4300 3500
वाशीम काळा क्विंटल 25 4500 5500 5000
शिरपूर काळा क्विंटल 2 5700 6120 5900
औसा काळा क्विंटल 6 5901 5901 5901
तुळजापूर काळा क्विंटल 45 5500 6000 5800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 18 2700 4305 4050
मुंबई लोकल क्विंटल 151 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 23 5880 6000 5940
31/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 18 4100 6800 5450
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे क्विंटल 3 8000 8800 8400
करमाळा क्विंटल 11 5000 6350 5500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 141 3500 6200 4850
जालना काळा क्विंटल 14 4050 6370 6370
अकोला काळा क्विंटल 6 6500 6500 6500
चोपडा काळा क्विंटल 4 5601 6001 6001
चिखली काळा क्विंटल 9 3800 4100 3950
वाशीम काळा क्विंटल 6 4500 5000 4800
शेवगाव काळा क्विंटल 18 5500 6000 6000
शिरपूर काळा क्विंटल 3 5801 5900 5900
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 4501 4501 4501
औसा काळा क्विंटल 8 5500 5751 5634
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 4 3000 3100 3100
लाखंदूर काळा क्विंटल 63 5300 5450 5375
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
मुरुम लोकल क्विंटल 20 3000 5757 4379
30/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 20 4000 6800 5400
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4501 4501 4501
पुणे क्विंटल 4 8000 8800 8400
नंदूरबार क्विंटल 1 5400 5400 5400
कारंजा क्विंटल 20 2600 3800 2800
करमाळा क्विंटल 17 5500 6351 5700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 99 3000 6500 4750
अकोला काळा क्विंटल 2 2000 2000 2000
चोपडा काळा क्विंटल 3 4800 6600 6200
चिखली काळा क्विंटल 10 5000 6000 5500
वाशीम काळा क्विंटल 60 4900 6000 5500
लोणार काळा क्विंटल 5 5100 6200 5650
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 7 5400 6100 5900
तुळजापूर काळा क्विंटल 50 5500 6000 5800
बारामती लोकल क्विंटल 10 5151 5800 5551
अमरावती लोकल क्विंटल 77 3000 5500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 256 5500 6000 5700
परांडा लोकल क्विंटल 1 6060 6060 6060
29/05/2022
भिवापूर क्विंटल 3 4500 4500 4500
औसा काळा क्विंटल 12 3001 5802 5182

Leave a Comment