Udid bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
पुणे क्विंटल 6 8000 9000 8500
चिखली काळा क्विंटल 6 3700 4800 4250
लाखंदूर काळा क्विंटल 52 5650 5700 5675
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुरुम लोकल क्विंटल 8 5000 5000 5000
08/04/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 42 4300 5400 4950
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 30 5500 6310 5905
जालना काळा क्विंटल 2 4000 5500 5500
जळगाव काळा क्विंटल 8 4390 4390 4390
चिखली काळा क्विंटल 6 3700 4800 4250
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 2500 2500 2500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3300 5300 4300
मुरुम लोकल क्विंटल 40 3800 5250 4545
07/04/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
भंडारा हिरवा क्विंटल 2 5500 5500 5500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 105 3700 5600 4650
जळगाव काळा क्विंटल 8 4500 4500 4500
चिखली काळा क्विंटल 7 3800 5300 4550
वाशीम काळा क्विंटल 12 4900 5000 5000
लाखंदूर काळा क्विंटल 20 5650 5700 5675
बारामती लोकल क्विंटल 1 5000 5151 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3300 5300 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 73 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
मुरुम लोकल क्विंटल 39 4000 4910 4455
06/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3511 3511 3511
पुणे क्विंटल 5 8000 9100 8550
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 5950 5950 5950
अकोला काळा क्विंटल 5 3500 3500 3500
जळगाव काळा क्विंटल 78 4500 5000 5000
चिखली काळा क्विंटल 6 3900 4300 4100
पैठण काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
भोकर काळा क्विंटल 1 3300 3300 3300
दर्यापूर काळा क्विंटल 30 2500 2500 2500
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 52 2700 4900 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 325 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 7 6100 6100 6100
तासगाव लोकल क्विंटल 27 5880 5990 5920
मुरुम लोकल क्विंटल 11 3800 4001 3900
05/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 17 4000 5000 4500
पुणे क्विंटल 4 8000 9100 8550
सिन्नर क्विंटल 1 6200 6200 6200
कारंजा क्विंटल 35 3000 4500 4000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 45 4000 4400 4200
अकोला काळा क्विंटल 13 3600 4500 3800
जळगाव काळा क्विंटल 7 4500 4800 4800
चिखली काळा क्विंटल 10 4001 5201 4601
पवनी काळा क्विंटल 20 5800 5800 5800
वाशीम काळा क्विंटल 25 4900 5600 5500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
अमरावती लोकल क्विंटल 7 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 18 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 23 5870 6000 5930
मुरुम लोकल क्विंटल 26 4201 4701 4451
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4500 4500 4500
04/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2101 5651 2101
पुणे क्विंटल 4 7800 9000 8400
कारंजा क्विंटल 160 3705 5305 4160
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 5000 5000 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 5750 5750 5750
श्रीरामपूर काळा क्विंटल 5 3850 3850 3850
दर्यापूर काळा क्विंटल 150 3200 3550 3300
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 2851 3400 3120
किल्ले धारुर काळा क्विंटल 13 3501 5001 5001
औसा काळा क्विंटल 2 4351 4351 4351
अमरावती लोकल क्विंटल 50 4500 5100 4800
मुंबई लोकल क्विंटल 6 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 13 5500 5500 5500
मुरुम लोकल क्विंटल 5 2501 2501 2501
03/04/2022
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
02/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2500 4811 2500
पुणे क्विंटल 3 8000 9200 8600
औसा काळा क्विंटल 4 4101 4451 4276
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 1 5500 6000 5700
जामखेड लोकल क्विंटल 3 4000 4500 4250

 

Leave a Comment