Udid bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
पुणे क्विंटल 4 8300 9200 8750
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 4800 5202 4976
जालना काळा क्विंटल 25 3950 6646 6409
अकोला काळा क्विंटल 15 1600 1600 1600
चिखली काळा क्विंटल 9 4050 4600 4325
अमरावती लोकल क्विंटल 60 3200 5500 4350
10/06/2022
पुणे क्विंटल 3 8300 9200 8750
नांदूरा क्विंटल 5 3100 5000 5000
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 5100 5301 5201
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 11 5000 5000 5000
अकोला काळा क्विंटल 2 4000 4000 4000
जळगाव काळा क्विंटल 6 3000 4500 4500
अक्कलकोट काळा नग 33 5500 5500 5500
लोणार काळा क्विंटल 30 5900 6400 6150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 75 5500 6000 5700
09/06/2022
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
जालना काळा क्विंटल 22 3400 6200 6200
चोपडा काळा क्विंटल 5 6364 7200 7200
पवनी काळा क्विंटल 2 5000 5000 5000
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5500 5000
मलकापूर काळा क्विंटल 5 3300 6475 5000
शिरपूर काळा क्विंटल 4 5900 6225 6225
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 2 3000 3500 3500
औसा काळा क्विंटल 7 3000 5701 4125
बारामती लोकल क्विंटल 14 6000 6180 6160
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5400 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 4 5500 6000 5700
जामखेड लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2750
मुरुम लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
08/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे क्विंटल 2 8200 9000 8600
करमाळा क्विंटल 20 5300 5700 5500
कुर्डवाडी क्विंटल 3 5851 5851 5851
धर्माबाद काळा क्विंटल 20 2600 5410 4000
अकोला काळा क्विंटल 2 6250 6250 6250
अमळनेर काळा क्विंटल 3 4000 4125 4125
लोणार काळा क्विंटल 50 6000 6660 6330
तुळजापूर काळा क्विंटल 55 6000 6200 6100
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 25 3600 4400 4100
धर्माबाद लाल क्विंटल 40 3110 5790 4100
अमरावती लोकल क्विंटल 40 3000 5500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 45 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 15 6000 6100 6050
मुरुम लोकल क्विंटल 15 3500 4100 3800
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 59 4100 6000 5050
पुणे क्विंटल 4 8000 8900 8450
बार्शी -वैराग क्विंटल 33 6100 6200 6151
करमाळा क्विंटल 6 5500 5500 5500
रिसोड क्विंटल 45 5000 6500 5750
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 4301 4401 4351
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 85 3000 6600 4800
अकोला काळा क्विंटल 6 2000 3900 2950
चिखली काळा क्विंटल 25 4000 4551 4275
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5000 4800
शेवगाव काळा क्विंटल 17 5000 5700 5700
शिरपूर काळा क्विंटल 8 5712 5712 5712
लोणार काळा क्विंटल 180 6000 6481 6241
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 5666 5666 5666
तुळजापूर काळा क्विंटल 50 5500 6080 5900
अमरावती लोकल क्विंटल 50 3000 5250 4125
मुंबई लोकल क्विंटल 72 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 24 6000 6100 6030
उमरगा लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 48 4000 6000 5000
पुणे क्विंटल 5 8000 9100 8550
बार्शी -वैराग क्विंटल 7 6201 6411 6225
करमाळा क्विंटल 37 5300 6351 5700
मानोरा क्विंटल 10 2500 3000 2750
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 3900 5350 4464
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 117 5500 6600 6050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
धर्माबाद काळा क्विंटल 70 2500 5610 4000
जालना काळा क्विंटल 12 6225 6450 6300
अकोला काळा क्विंटल 21 3550 6050 5000
वाशीम काळा क्विंटल 13 4500 5000 4800
मलकापूर काळा क्विंटल 6 4725 6775 5500
शेवगाव काळा क्विंटल 6 3000 3000 3000
शिरपूर काळा क्विंटल 5 5500 6000 5826
दर्यापूर काळा क्विंटल 150 4375 4905 4500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
लोणार काळा क्विंटल 75 5800 6410 6105
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3000 5900 5200
औसा काळा क्विंटल 1 5801 5801 5801
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 3 3200 5100 4900
तुळजापूर काळा क्विंटल 45 4500 6000 5500
लाखंदूर काळा क्विंटल 11 5750 5800 5775
धर्माबाद लाल क्विंटल 25 3000 4300 4100
बारामती लोकल क्विंटल 12 5800 5961 5800
मुंबई लोकल क्विंटल 125 5500 6000 5700
04/06/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
बार्शी -वैराग क्विंटल 61 6113 6250 6250
कारंजा क्विंटल 25 2400 4550 3505
रिसोड क्विंटल 45 5800 6160 6000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 38 3900 5575 4737
येवला काळा क्विंटल 2 5850 5850 5850
जालना काळा क्विंटल 8 6374 6551 6551
वाशीम काळा क्विंटल 9 5000 5500 5200
शेवगाव काळा क्विंटल 13 2000 5500 5500
लोणार काळा क्विंटल 95 5900 6330 6115
अमरावती लोकल क्विंटल 39 3000 5100 4050
तुमसर लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200