Udid bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 8800 8400
बीड हायब्रीड क्विंटल 18 4101 5673 4996
जालना काळा क्विंटल 5 4800 4800 4800
जळगाव काळा क्विंटल 115 4500 5200 4700
चिखली काळा क्विंटल 16 4025 5400 4712
पवनी काळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 4 3000 3201 3100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5150 4325
11/03/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 8800 8400
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 3880 3880 3880
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 25 3300 5300 4300
जळगाव काळा क्विंटल 9 4250 4800 4800
चिखली काळा क्विंटल 10 4001 5025 4513
पैठण काळा क्विंटल 2 4350 4350 4350
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 3 3800 4500 4150
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 3 3500 3576 3576
लाखंदूर काळा क्विंटल 9 5950 6000 5975
अमरावती लोकल क्विंटल 6 3500 5100 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 57 5500 6000 5700
10/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 1 5700 5700 5700
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5501 5501 5501
पुणे क्विंटल 5 8000 8700 8350
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 3310 5500 4249
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 35 4500 4500 4500
जालना काळा क्विंटल 12 6050 6050 6050
जळगाव काळा क्विंटल 83 4000 5000 4600
चिखली काळा क्विंटल 9 4000 5300 4650
वाशीम काळा क्विंटल 30 4900 5800 5500
श्रीरामपूर काळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 2151 3352 2751
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3400 3400 3400
लाखंदूर काळा क्विंटल 3 6000 6100 6050
बारामती लोकल क्विंटल 1 5400 5400 5400
अमरावती लोकल क्विंटल 10 3500 5150 4325
मुंबई लोकल क्विंटल 27 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 60 6215 6215 6215
मुरुम लोकल क्विंटल 1 4600 4600 4600
उमरगा लोकल क्विंटल 3 4601 4601 4601
09/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 108 4000 5700 4850
पुणे क्विंटल 3 8000 8800 8400
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 4301 5401 4784
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 4280 5800 5040
जालना काळा क्विंटल 12 3500 4200 3800
जळगाव काळा क्विंटल 83 4000 5000 4600
चिखली काळा क्विंटल 5 3950 5020 4485
पवनी काळा क्विंटल 1 6000 6000 6000
वाशीम काळा क्विंटल 15 4900 5500 5200
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 2 3500 3500 3500
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 3 4001 5300 4650
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 30 3500 5605 5350
शेगाव काळा क्विंटल 1 4770 4770 4770
लाखंदूर काळा क्विंटल 26 6000 6050 6025
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5150 4325
मुंबई लोकल क्विंटल 49 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 5 6400 6400 6400
तासगाव लोकल क्विंटल 29 5800 5900 5850
पाथरी लोकल क्विंटल 2 3701 3701 3701
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 5 4000 5700 4850
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 4826 5451 5250
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
करमाळा क्विंटल 10 5800 5800 5800
बीड हायब्रीड क्विंटल 34 3301 5651 4722
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 280 3700 5700 4700
जालना काळा क्विंटल 16 3500 3500 3500
जळगाव काळा क्विंटल 24 4300 4600 4600
चिखली काळा क्विंटल 17 3750 4600 4175
वाशीम काळा क्विंटल 15 4900 5500 5200
तुळजापूर काळा क्विंटल 15 4401 4401 4401
शेगाव काळा क्विंटल 2 3500 4000 4000
लाखंदूर काळा क्विंटल 3 5650 5700 5675
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 18 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 17 5800 5900 5880
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 25 4000 4300 4150
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 86 4000 5600 4800
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5001 5001 5001
पुणे क्विंटल 3 8100 9000 8550
मानोरा क्विंटल 3 3500 3600 3550
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 88 3700 5500 4600
जालना काळा क्विंटल 12 4400 4900 4500
जळगाव काळा क्विंटल 68 3472 4900 3668
वाशीम काळा क्विंटल 25 4900 5600 5400
वाशीम – अनसींग काळा क्विंटल 15 4900 5600 5200
गेवराई काळा क्विंटल 2 3800 3800 3800
लोणार काळा क्विंटल 3 4100 5300 4700
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 4 3350 4550 4050
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 3 3500 3500 3500
शेगाव काळा क्विंटल 1 4600 4600 4600
देवळा काळा क्विंटल 1 4145 4145 4145
बारामती लोकल क्विंटल 5 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 27 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 1 6150 6150 6150
06/03/2022
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 2 5500 5500 5500
दौंड काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
बाळापूर काळा क्विंटल 5 4000 4300 4100
तुमसर लोकल क्विंटल 2 6300 6300 6300
05/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5400 5400 5400
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 5 5500 5500 5500
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 3201 4801 4002
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 60 2900 5600 4250
जालना काळा क्विंटल 24 4300 5500 4500
अकोला काळा क्विंटल 17 3500 3500 3500
जळगाव काळा क्विंटल 13 4500 4900 4500
चिखली काळा क्विंटल 23 3700 4800 4250
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5000 4800
उदगीर काळा क्विंटल 5 6000 7200 6600
लाखंदूर काळा क्विंटल 64 5900 6050 5975
अमरावती लोकल क्विंटल 22 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 96 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 3 6100 6100 6100

 

Leave a Comment