Udid bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
चिखली काळा क्विंटल 7 3500 4500 4050
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5200 4100
पुणे लोकल क्विंटल 55 8000 9000 8550
13/05/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
अकोला काळा क्विंटल 7 2300 3200 2700
चिखली काळा क्विंटल 16 4000 5300 4650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
लाखंदूर काळा क्विंटल 68 5650 5700 5675
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5200 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 70 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 24 5950 6040 6000
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8500 9500 9000
12/05/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 5751 5751 5751
करमाळा क्विंटल 7 5600 6251 6000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 160 3400 5800 4600
अकोला काळा क्विंटल 25 3100 4400 3500
चोपडा काळा क्विंटल 3 5000 5000 5000
चिखली काळा क्विंटल 6 3800 4500 4150
पैठण काळा क्विंटल 1 4200 4200 4200
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 4 3001 3001 3001
लाखंदूर काळा क्विंटल 63 5650 5700 5675
बारामती लोकल क्विंटल 12 5000 5810 5700
अमरावती लोकल क्विंटल 8 3000 5300 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 100 6000 6500 6200
उमरेड लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8500 9500 9000
11/05/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 8800 8400
रिसोड क्विंटल 40 6500 7000 6750
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 4501 5651 5076
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 38 3300 5500 4400
अकोला काळा क्विंटल 6 3100 5000 4050
चिखली काळा क्विंटल 8 3600 4300 3950
वाशीम काळा क्विंटल 30 4500 6100 5500
पैठण काळा क्विंटल 2 4600 4600 4600
तुळजापूर काळा क्विंटल 39 6000 6100 6050
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 6 3600 5300 5100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 90 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 30 6050 6100 6080
परांडा लोकल क्विंटल 3 6160 6160 6160
10/05/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 26 3250 5800 4525
वाशीम काळा क्विंटल 6 4500 5000 4800
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
शेगाव काळा क्विंटल 2 3000 4505 4505
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 109 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 40 6000 6100 6050
09/05/2022
करमाळा क्विंटल 3 6000 6300 6200
रिसोड क्विंटल 40 6000 6300 6150
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 75 3200 6350 4775
चिखली काळा क्विंटल 18 4500 5000 4750
पवनी काळा क्विंटल 35 5600 5600 5600
दर्यापूर काळा क्विंटल 120 4000 4350 4150
तळोदा काळा क्विंटल 3 6000 6701 6500
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3500 4801 4200
गंगापूर काळा क्विंटल 3 4000 4000 4000
बारामती लोकल क्विंटल 1 5300 5300 5300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5300 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 6 6000 6500 6200
मुरुम लोकल क्विंटल 5 3700 3700 3700
परांडा लोकल क्विंटल 1 5300 5300 5300
08/05/2022
पैठण काळा क्विंटल 1 4851 4851 4851
इंदापूर-भिगवन काळा क्विंटल 6 5300 5500 5451
07/05/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
बार्शी -वैराग क्विंटल 11 6000 6000 6000
रिसोड क्विंटल 40 6000 6300 6150
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 4500 5401 4950
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 19 4100 5000 4550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
चिखली काळा क्विंटल 19 3000 4200 3600
वाशीम काळा क्विंटल 60 5000 6100 6000
भोकर काळा क्विंटल 1 2900 3000 2950
शेगाव काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 182 6000 6500 6200
मुरुम लोकल क्विंटल 51 4600 4741 4671