Udid bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

Udid bajar bhav today : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 3201 4801 4002
जालना काळा क्विंटल 24 4300 5500 4500
अकोला काळा क्विंटल 17 3500 3500 3500
जळगाव काळा क्विंटल 13 4500 4900 4500
चिखली काळा क्विंटल 23 3700 4800 4250
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5000 4800
उदगीर काळा क्विंटल 5 6000 7200 6600
लाखंदूर काळा क्विंटल 64 5900 6050 5975
अमरावती लोकल क्विंटल 22 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 96 5500 6000 5700
04/03/2022
पुणे क्विंटल 5 8200 8800 8500
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
जालना काळा क्विंटल 5 4000 4000 4000
अकोला काळा क्विंटल 12 3200 3800 3500
जळगाव काळा क्विंटल 23 6100 6200 6100
चिखली काळा क्विंटल 9 3800 5000 4400
वाशीम काळा क्विंटल 15 4900 5400 5000
मंठा काळा क्विंटल 9 2000 2200 2000
लाखंदूर काळा क्विंटल 1 5600 5700 5650
देवळा काळा क्विंटल 1 6005 6005 6005
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5250 4375
उमरगा लोकल क्विंटल 2 4025 4025 4025
03/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5002 5002 5002
पुणे क्विंटल 4 8200 8700 8450
कारंजा क्विंटल 20 3600 3600 3600
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 93 3300 5000 4150
जालना काळा क्विंटल 9 3200 3500 3500
अकोला काळा क्विंटल 4 4000 4000 4000
जळगाव काळा क्विंटल 21 6100 6100 6100
पवनी काळा क्विंटल 74 6000 6000 6000
वाशीम काळा क्विंटल 15 4900 5000 5000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 10 3499 4871 4500
बारामती लोकल क्विंटल 12 4050 5100 4840
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
माजलगाव लोकल क्विंटल 6 5600 5600 5600
मुंबई लोकल क्विंटल 75 5500 6000 5700
उमरगा लोकल क्विंटल 2 3700 3700 3700
02/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 16 3900 5500 4700
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5301 5301 5301
पुणे क्विंटल 3 8400 8900 8650
मानोरा क्विंटल 3 4500 4600 4550
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 47 4200 5000 4600
जालना काळा क्विंटल 2 5501 5501 5501
अकोला काळा क्विंटल 2 3600 3600 3600
जळगाव काळा क्विंटल 109 4463 4463 4463
चिखली काळा क्विंटल 12 3600 5100 4350
वाशीम काळा क्विंटल 15 4900 5200 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5100 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 30 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 32 5760 5900 5850
01/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे क्विंटल 4 8400 9000 8700
28/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 4401 5401 5000
पुणे क्विंटल 4 8400 9000 8700
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 4 5500 5500 5500
मानोरा क्विंटल 5 2951 3200 3075
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 3601 3601 3601
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 52 3400 5700 4550
अकोला काळा क्विंटल 27 3500 4500 4150
चिखली काळा क्विंटल 5 3700 4700 4200
वाशीम काळा क्विंटल 30 4900 5300 5000
शेगाव काळा क्विंटल 19 4805 4805 4805
बारामती लोकल क्विंटल 1 5200 5200 5200
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5600 5600 5600
मुरुम लोकल क्विंटल 3 4001 4001 4001
27/02/2022
बाळापूर काळा क्विंटल 4 2750 3300 3300
26/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 93 4000 5300 4650
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5101 5101 5101
पुणे क्विंटल 4 8500 9000 8750
नांदेड क्विंटल 4 4000 4600 4600
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 3901 4950 4328
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 35 5000 5900 5450
चिखली काळा क्विंटल 10 3850 4900 4375
शेगाव काळा क्विंटल 9 3900 5255 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 137 5000 5500 5300
तुमसर लोकल क्विंटल 1 6011 6011 6011

 

Leave a Comment