Udid bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

Udid bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 8500 8250
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 3300 5451 4385
जालना काळा क्विंटल 15 3100 4600 4600
अकोला काळा क्विंटल 4 3500 4200 3850
जळगाव काळा क्विंटल 61 4700 6200 5800
चिखली काळा क्विंटल 47 4000 5551 4775
उदगीर काळा क्विंटल 10 3500 7200 5350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5150 4325
मुरुम लोकल क्विंटल 24 4000 4450 4225
11/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5201 5201 5201
पुणे क्विंटल 4 8000 8500 8250
दोंडाईचा क्विंटल 2 4000 4000 4000
कारंजा क्विंटल 100 3200 4695 4455
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2900 5010 3778
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 86 2500 5100 3800
जळगाव काळा क्विंटल 18 3700 4300 4100
चिखली काळा क्विंटल 37 3900 5300 4600
भोकर काळा क्विंटल 2 1506 1506 1506
मंठा काळा क्विंटल 5 2600 3225 2600
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 2 3000 4200 3200
शेगाव काळा क्विंटल 11 3200 3200 3200
देवणी काळा क्विंटल 1 4200 4200 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 69 5000 5500 5300
जामखेड लोकल क्विंटल 5 5000 5200 5100
तासगाव लोकल क्विंटल 31 5760 6000 5870
10/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3200 3200 3200
शहादा क्विंटल 3 3151 3151 3151
पुणे क्विंटल 2 7800 8700 8250
कारंजा क्विंटल 50 2755 3700 3500
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 3500 3610 3570
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 67 2800 5700 4250
धुळे काळा क्विंटल 1 7205 7205 7205
चिखली काळा क्विंटल 30 4000 5000 4500
उदगीर काळा क्विंटल 25 3500 7250 5375
शेगाव काळा क्विंटल 9 3350 3955 3600
बारामती लोकल क्विंटल 7 5000 5500 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3350 5350 4350
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 2 5800 5800 5800
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5301 5301 5301
पुणे क्विंटल 3 7800 8700 8250
कारंजा क्विंटल 90 3300 4800 4025
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5000 5000 5000
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 2910 4500 3552
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 54 2600 4200 3400
येवला काळा क्विंटल 3 4040 4040 4040
अकोला काळा क्विंटल 9 3150 3150 3150
धुळे काळा क्विंटल 7207 7205 7205 7205
जळगाव काळा क्विंटल 1 4200 4200 4200
चिखली काळा क्विंटल 31 4000 5000 4500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
लोणार काळा क्विंटल 5 4200 5800 5000
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 2 3501 3560 3560
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 41 3000 5900 5300
शेगाव काळा क्विंटल 3 2800 2800 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 48 5000 5500 5300
तासगाव लोकल क्विंटल 18 6000 6100 6050
मुरुम लोकल क्विंटल 39 3402 4000 3701
उमरगा लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 21 4000 5700 4850
पुणे क्विंटल 2 7700 8500 8100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4000 4000 4000
कारंजा क्विंटल 5 3300 4500 3300
करमाळा क्विंटल 3 4500 4800 4500
मानोरा क्विंटल 3 3400 3500 3450
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 60 3500 5300 4400
अकोला काळा क्विंटल 8 4000 5400 4700
चिखली काळा क्विंटल 42 3800 5000 4400
उदगीर काळा क्विंटल 10 3500 7325 5412
भोकर काळा क्विंटल 1 2900 2900 2900
गेवराई काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
लोणार काळा क्विंटल 4 3700 4700 4200
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 6 4000 4400 4200
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 8 3300 4800 4000
शेगाव काळा क्विंटल 1 4650 4650 4650
अमरावती लोकल क्विंटल 52 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 27 5000 5500 5300
जामखेड लोकल क्विंटल 6 5500 5800 5650
तासगाव लोकल क्विंटल 14 6000 6100 6050
मुरुम लोकल क्विंटल 510 3538 4674 4106
उमरगा लोकल क्विंटल 2 3800 4000 3800
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 5 5750 5750 5750
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 15 3650 4000 3810
07/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 2000 4001 4001
पुणे क्विंटल 3 7500 8300 7900
कुर्डवाडी क्विंटल 1 5000 5000 5000
जालना काळा क्विंटल 22 4200 6400 5400
भोकर काळा क्विंटल 2 5656 5656 5656
देवळा काळा क्विंटल 1 6100 6100 6100
बारामती लोकल क्विंटल 1 4251 5350 5350
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 48 4000 4800 4400
पुणे क्विंटल 4 7500 8300 7900
कारंजा क्विंटल 50 2500 3950 3705
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 106 3400 5000 4200
धर्माबाद काळा क्विंटल 65 2100 6090 4500
येवला काळा क्विंटल 2 3400 3400 3400
अकोला काळा क्विंटल 12 2300 2700 2500
चिखली काळा क्विंटल 53 4100 5500 4800
पैठण काळा क्विंटल 2 4681 4681 4681
उदगीर काळा क्विंटल 19 3500 7000 3500
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 5 4300 5340 4820
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 3 3580 4000 4000
तुळजापूर काळा क्विंटल 30 5200 5751 5500
शेगाव काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
धर्माबाद लाल क्विंटल 56 3100 6400 4900
अमरावती लोकल क्विंटल 26 3300 5000 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 70 5000 5500 5300
मुरुम लोकल क्विंटल 20 3000 4100 3550
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 35 3900 4115 4010

 

Leave a Comment