Udid bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

Udid bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/02/2022
पुणे क्विंटल 2 8300 9000 8650
कारंजा क्विंटल 60 3000 4705 3805
जालना काळा क्विंटल 12 3000 3000 3000
अकोला काळा क्विंटल 11 2600 2600 2600
चिखली काळा क्विंटल 5 3500 4500 4000
गेवराई काळा क्विंटल 1 3800 4200 4200
मंठा काळा क्विंटल 19 3075 3300 3300
तासगाव लोकल क्विंटल 32 5600 5800 5700
17/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 2754 2754 2754
पुणे क्विंटल 3 8200 9000 8600
कारंजा क्विंटल 50 3000 4405 4000
श्रीगोंदा क्विंटल 1 6000 6000 6000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 160 3900 5800 4850
जालना काळा क्विंटल 7 3700 3700 3700
अकोला काळा क्विंटल 3 4300 4300 4300
जळगाव काळा क्विंटल 64 4500 5200 5000
मालेगाव काळा क्विंटल 1 6480 6480 6480
चिखली काळा क्विंटल 13 3500 4900 4200
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3000 3800 3500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 2 3300 4200 3500
बारामती लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
16/02/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4601 4601 4601
कारंजा क्विंटल 25 3000 4150 3555
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 3700 5150 4344
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 83 4200 4900 4550
जालना काळा क्विंटल 14 3000 5100 4800
अकोला काळा क्विंटल 14 2400 4300 3650
जळगाव काळा क्विंटल 18 3700 4400 4000
उदगीर काळा क्विंटल 5 3500 7200 5350
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 2 2750 2750 2750
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 18 2000 6900 6900
शेगाव काळा क्विंटल 12 2700 3500 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 177 5000 5500 5300
तासगाव लोकल क्विंटल 30 5800 5900 5850
15/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 38 4500 5800 5150
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4501 5100 4501
पुणे क्विंटल 3 8000 8800 8400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 3200 3200 3200
कारंजा क्विंटल 80 3005 4305 3900
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 4294 4600 4447
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 125 3600 5500 4550
जालना काळा क्विंटल 7 4500 4500 4500
अकोला काळा क्विंटल 2 3000 3000 3000
चिखली काळा क्विंटल 30 4600 5300 4950
उदगीर काळा क्विंटल 10 3500 7250 5375
दर्यापूर काळा क्विंटल 30 2385 3500 3000
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 4 4351 5195 4773
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 7 3080 4700 4000
शेगाव काळा क्विंटल 4 3450 4850 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 13 5000 5500 5300
जामखेड लोकल क्विंटल 2 5000 5300 5150
तासगाव लोकल क्विंटल 14 5500 5800 5700
मुरुम लोकल क्विंटल 11 4160 4160 4160
उमरगा लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 30 3000 3850 3420
14/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 60 4000 5800 4900
लासलगाव क्विंटल 2560 1665 2025 1880
लासलगाव – निफाड क्विंटल 3 3801 5000 4152
पुणे क्विंटल 5 8000 8600 8300
बार्शी क्विंटल 39 4000 5500 4000
कारंजा क्विंटल 25 3600 4255 4200
श्रीगोंदा क्विंटल 7 6000 6000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 1 4000 4000 4000
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 4000 5301 4650
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 56 2700 4900 3800
जळगाव काळा क्विंटल 13 4200 5600 5600
चिखली काळा क्विंटल 67 4000 5500 4750
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3500 4000 3750
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 10 4000 5000 4500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3500 4000 4000
शेगाव काळा क्विंटल 3 5450 5450 5450
बारामती लोकल क्विंटल 1 5050 5050 5050
अमरावती लोकल क्विंटल 7 3500 5100 4300
13/02/2022
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5000 5000 5000
उदगीर काळा क्विंटल 12 3500 7300 5400
12/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4400 4854 4854
पुणे क्विंटल 3 8000 8500 8250
बार्शी क्विंटल 504 3800 5500 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 3700 3700 3700
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 1 3600 4400 4000
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 3300 5451 4385
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 112 3000 5950 4475
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4900 4900 4900
जालना काळा क्विंटल 15 3100 4600 4600
अकोला काळा क्विंटल 4 3500 4200 3850
जळगाव काळा क्विंटल 61 4700 6200 5800
चिखली काळा क्विंटल 47 4000 5551 4775
उदगीर काळा क्विंटल 10 3500 7200 5350
दर्यापूर काळा क्विंटल 120 2305 2400 2350
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
शेगाव काळा क्विंटल 3 3150 3150 3150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5150 4325
मुंबई लोकल क्विंटल 7 5000 5500 5300
मुरुम लोकल क्विंटल 24 4000 4450 4225
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 20 3900 4105 4030

 

Leave a Comment