Udid bajar bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

Udid bajar bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
पुणे क्विंटल 4 8500 9000 8750
चिखली काळा क्विंटल 10 3850 4900 4375
25/02/2022
पुणे क्विंटल 3 8500 9000 8750
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 65 3500 5750 4625
जालना काळा क्विंटल 10 3800 5000 4000
अकोला काळा क्विंटल 18 3700 5500 4600
चिखली काळा क्विंटल 6 3600 5400 4500
भोकर काळा क्विंटल 1 2000 2000 2000
गेवराई काळा क्विंटल 2 3151 3500 3500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 2 4900 4900 4900
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 13 3301 4590 3850
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
24/02/2022
पुणे क्विंटल 4 8500 8900 8700
कारंजा क्विंटल 10 3605 3995 3605
मानोरा क्विंटल 3 4000 4500 4250
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 5048 5048 5048
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 150 2250 5700 3975
जालना काळा क्विंटल 13 3700 4800 4500
जळगाव काळा क्विंटल 132 1660 4700 3800
वाशीम काळा क्विंटल 25 4900 5301 5000
गेवराई काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 15 3091 4000 3600
औसा काळा क्विंटल 1 3853 3853 3853
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
शेगाव काळा क्विंटल 1 3605 3605 3605
बारामती लोकल क्विंटल 2 4100 4100 4100
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4200 4200 4200
23/02/2022
पुणे क्विंटल 3 8600 9000 8800
कारंजा क्विंटल 40 3200 3400 3200
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 3000 5300 4133
चिखली काळा क्विंटल 18 3100 4100 3600
गेवराई काळा क्विंटल 1 4400 4400 4400
लोणार काळा क्विंटल 10 4200 5700 4950
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 2500 3500 2500
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 23 2800 5995 5600
तुमसर लोकल क्विंटल 4 5535 5535 5535
उमरगा लोकल क्विंटल 3 2701 2701 2701
22/02/2022
पुणे क्विंटल 4 8500 9000 8750
कारंजा क्विंटल 25 2900 4000 3650
रिसोड क्विंटल 450 4000 5600 4800
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4001 4000
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 3701 4801 4251
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 142 3300 6000 4650
जालना काळा क्विंटल 8 4200 5000 5000
जळगाव काळा क्विंटल 3 4500 4600 4600
चिखली काळा क्विंटल 5 3100 4800 3950
वाशीम काळा क्विंटल 60 4900 6000 5500
उदगीर काळा क्विंटल 8 3500 7120 5310
भुसावळ काळा क्विंटल 3 1700 1900 1800
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 3 3200 4200 4000
शेगाव काळा क्विंटल 1 4755 4755 4755
मुंबई लोकल क्विंटल 11 5000 5500 5300
21/02/2022
पुणे क्विंटल 3 8300 9000 8650
कारंजा क्विंटल 75 3000 4450 3400
करमाळा क्विंटल 1 1500 1500 1500
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 2 5500 5500 5500
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 4401 4401 4401
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 100 2900 5600 4250
जालना काळा क्विंटल 19 3700 3700 3700
जळगाव काळा क्विंटल 21 3805 3805 3805
चिखली काळा क्विंटल 8 4500 5300 4900
वाशीम काळा क्विंटल 60 4900 6450 6000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3300 3995 3600
शेगाव काळा क्विंटल 4 3000 4500 4000
देवळा काळा क्विंटल 1 6355 6355 6355
बारामती लोकल क्विंटल 1 5700 5700 5700
मुंबई लोकल क्विंटल 74 5000 5500 5300

 

Leave a Comment