Vangi Bajar Bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव

Vangi Bajar Bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 52 500 3000 1750
औरंगाबाद क्विंटल 14 600 800 700
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 20 500 4200 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 196 2000 3800 2800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 565 800 745
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 500 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 700 1400 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1000 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3200 2850
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 32 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 15 600 800 700
04/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 131 2000 3300 2600
खेड-चाकण क्विंटल 63 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 24 600 4500 2500
राहता क्विंटल 8 1000 1300 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 214 1500 4000 3200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 32 560 700 650
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 700 1400 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 35 600 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 374 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 1500 2500 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 21 500 3000 2330
मुंबई लोकल क्विंटल 324 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 10 420 2695 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1200 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1300
फलटण लोकल क्विंटल 8 500 2250 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 64 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 28 600 1000 900
03/03/2022
अकलुज क्विंटल 15 2500 3600 2500
कोल्हापूर क्विंटल 50 1000 2500 1750
अहमदनगर क्विंटल 41 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 122 1300 3300 2000
औरंगाबाद क्विंटल 30 600 1000 800
राहूरी क्विंटल 23 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 79 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 47 300 2000 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
विटा क्विंटल 10 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 18 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 38 500 5000 2200
राहता क्विंटल 10 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 203 2000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 650 900 870
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 500 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 40 500 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 358 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1800 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1000 2000 1500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 22 500 3330 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 220 2000 5000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 11 210 2100 840
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1600 3500 2100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 45 1500 1800 1800
फलटण लोकल क्विंटल 12 500 2500 1400
पेन लोकल क्विंटल 150 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 44 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 14 600 1000 900
02/03/2022
अकलुज क्विंटल 17 2500 3500 3200
कोल्हापूर क्विंटल 61 1000 2000 1500
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 127 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 15 800 1200 1000
पाटन क्विंटल 7 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 77 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 12 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 31 400 4600 2100
राहता क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 192 2000 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 550 1000 775
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 79 700 1400 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 38 600 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 215 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 30 500 3330 2330
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 97 500 1600 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 114 2400 3200 2800
चांदवड लोकल क्विंटल 3 700 2800 1925
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 1000 4000 2600
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 1500 1500
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 120 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 20 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1200 1400 1300
01/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 28 1000 2500 1750
अहमदनगर क्विंटल 16 2000 2500 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 112 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 20 700 1000 850
पाटन क्विंटल 7 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 45 1000 2000 1750
मंचर क्विंटल 29 1000 2000 1585
विटा क्विंटल 10 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 9 1000 1500 1250
पलूस क्विंटल 8 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 6 300 1000 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 176 1500 3600 2800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 545 900 865
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 700 1400 1050
पुणे लोकल क्विंटल 199 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3200 3100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 128 1600 3000 2300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1000 2600 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 14 500 3000 1800
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1500 1700 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 50 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 1800 1650
रामटेक लोकल क्विंटल 18 500 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 24 800 1200 1100
28/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 53 500 2000 1250
अहमदनगर क्विंटल 28 500 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 107 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 18 700 900 800
पाटन क्विंटल 12 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 38 250 2000 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
विटा क्विंटल 20 7000 9000 8000
सातारा क्विंटल 13 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 45 400 4600 1800
राहता क्विंटल 8 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 202 1500 3500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 250 2500 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 221 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2700 2800 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 410 1600 3000 2300
चांदवड लोकल क्विंटल 13 700 3500 1645
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1200 2600 2000
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
पारशिवनी लोकल क्विंटल 8 800 1200 1000
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 3000 2500
27/02/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3300 3000
कोल्हापूर क्विंटल 57 1000 2000 1500
अहमदनगर क्विंटल 37 500 3000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 115 2000 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 31 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 74 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 52 1000 2500 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2200 1850
विटा क्विंटल 10 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 28 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 18 400 4200 2300
पलूस क्विंटल 7 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 10 1500 3000 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 815 1000 955
पुणे लोकल क्विंटल 666 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2200 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 10 630 2030 1120
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 45 700 1000 1000
फलटण लोकल क्विंटल 27 500 2000 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 134 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 9 600 1400 1200
26/02/2022
अकलुज क्विंटल 15 2700 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 81 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 123 1300 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 34 600 900 750
राहूरी क्विंटल 12 800 4000 2400
पाटन क्विंटल 9 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 74 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 1000 2500 2000
विटा क्विंटल 10 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 15 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 28 500 5300 2300
राहता क्विंटल 8 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 258 2500 4200 3300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 710 1000 950
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 600 2500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 4500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 255 2000 3000 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 36 1300 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 4 1000 2500 1600
पेन लोकल क्विंटल 120 4200 4400 4200
शहापूर लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1300
पनवेल नं. १ क्विंटल 62 2000 2200 2100

Leave a Comment