Vangi Bajar Bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे वांगी बाजार भाव

Vangi Bajar Bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे वांगी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price today in maharashtra)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 69 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 24 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 41 600 6000 2700
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 164 2500 5200 3800
पुणे लोकल क्विंटल 282 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2500 3200 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 1800 2000 1900
पंढरपूर लोकल क्विंटल 14 500 5330 3330
मुंबई लोकल क्विंटल 428 2500 5000 3750
06/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 50 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 115 2600 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 22 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 700 1000 800
मंचर क्विंटल 56 1000 3000 2125
सातारा क्विंटल 29 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 19 400 5300 2500
राहता क्विंटल 4 2000 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 142 2000 4000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1540 2000 1880
पुणे लोकल क्विंटल 614 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 3000 4000 3500
फलटण लोकल क्विंटल 26 500 2500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 65 2500 2500 2500
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 64 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 105 2600 3300 3000
औरंगाबाद क्विंटल 14 2600 3200 2900
खेड-चाकण क्विंटल 73 3000 4000 3500
विटा क्विंटल 10 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 22 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 29 400 5500 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1650 2200 1870
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1500 2500 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 10 500 4660 3330
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 426 2500 5500 4000
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 9 500 2000 1430
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1800
04/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 2500 5000 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 49 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 63 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 39 500 2510 1505
मंचर- वणी क्विंटल 1 2600 2600 2600
विटा क्विंटल 20 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 25 400 4800 2500
पलूस क्विंटल 8 1500 2000 1700
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 137 2500 6000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3200
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1540 2000 1820
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 112 700 1400 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 377 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 1500 2500 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 393 2500 4000 3250
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1400 6335 3500
फलटण लोकल क्विंटल 16 500 2750 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 24 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 28 1000 1800 1600
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 2700 2500
03/02/2022
अकलुज क्विंटल 15 2500 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 73 400 1000 700
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 5000 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 203 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 17 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 500 1000 700
राहूरी क्विंटल 21 1000 6000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 110 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 27 700 2800 1750
विटा क्विंटल 10 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 25 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 31 300 5600 3000
राहता क्विंटल 9 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 131 2000 5500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1565 2000 1825
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 1000 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 28 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 477 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1400 2500 1950
पंढरपूर लोकल क्विंटल 20 500 5000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 305 2500 4000 3250
चांदवड लोकल क्विंटल 3 700 2905 2100
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 22 750 2250 1400
पेन लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 46 3600 4000 3800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 2700 2400
02/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 123 500 1500 1000
उस्मानाबाद क्विंटल 6 2000 4500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 108 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 13 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 700 1000 800
राहूरी क्विंटल 12 1000 6000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 62 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 21 1000 2800 1825
सातारा क्विंटल 19 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 29 400 5000 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 151 3000 5500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1565 2000 1825
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 800 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 700 1200 950
जळगाव लोकल क्विंटल 32 900 2300 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 27 3000 3510 3200
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 426 2600 4000 3300
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 2800 2275
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 2800 1800
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 10 500 2500 1440
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 12 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 3000 3500 3300
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2000 4000 3000
01/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 26 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 93 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 78 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 21 500 2700 1600
विटा क्विंटल 10 1500 2000 1750
पलूस क्विंटल 14 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 7 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 113 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 1260 1800 1530
सोलापूर लोकल क्विंटल 59 1000 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 220 700 1200 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1800 2800 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 47 1000 1700 1200
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1050 3150 1925
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 28 1000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 15 1000 1800 1600
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2000 4000 3000
31/01/2022
कोल्हापूर क्विंटल 70 500 2000 1250
औरंगाबाद क्विंटल 22 1000 1500 1250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 500 1000 600
पाटन क्विंटल 12 1000 2000 1500
विटा क्विंटल 10 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 13 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 33 400 7100 2600
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 152 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 88 550 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 25 1800 2600 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 212 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1600 2500 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 2500 3000 2750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 18 500 5000 2330
नागपूर लोकल क्विंटल 160 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 510 1600 4000 2800
चांदवड लोकल क्विंटल 7 2135 5740 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 4000 3600
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
पेन लोकल क्विंटल 159 3600 3800 3600
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 1000 2000 1500

Leave a Comment