Vangi Bajar Bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 27 1000 10500 5600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1850 2500 2210
पुणे लोकल क्विंटल 413 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3750
पेन लोकल क्विंटल 141 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 4000 3350
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
17/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 66 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 169 2000 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 12 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 54 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 13 2200 10000 6500
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 500 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 1000 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 42 500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 171 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 92 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 3500 5000 4250
16/07/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 150 1500 4000 2750
अहमदनगर क्विंटल 42 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 202 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 14 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 87 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 11 600 2000 1300
खेड-चाकण क्विंटल 69 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 96 1500 5000 3500
सातारा क्विंटल 29 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 18 500 9400 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 138 3500 7100 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 71 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2015 2500 2335
सोलापूर लोकल क्विंटल 51 1000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 1000 4000 2300
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 21 200 4800 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 280 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1166 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 55 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
15/07/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 6 3000 5000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 136 2000 2600 2000
खेड-चाकण क्विंटल 68 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2200 1850
घोटी क्विंटल 42 900 1900 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 68 1000 5000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 14 400 8000 4400
राहता क्विंटल 4 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 157 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 41 1400 2400 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1525 2000 1845
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 800 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 600 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 527 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1600 2500 2050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 43 500 2510 1750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 25 400 3300 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 515 1600 2400 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 26 1000 3800 2200
फलटण लोकल क्विंटल 10 500 2000 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 5 400 800 700
14/07/2022
अकलुज क्विंटल 8 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 82 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 140 2000 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 14 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 49 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
घोटी क्विंटल 18 900 1800 1350
सातारा क्विंटल 30 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 28 1500 6300 3700
राहता क्विंटल 5 1500 4000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 180 3000 5500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1515 2000 1835
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 283 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 800 2500 1650
पंढरपूर लोकल क्विंटल 9 500 6600 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 28 300 4010 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 160 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 756 1600 2400 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1645 4347 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1450
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 25 500 2250 1200
पेन लोकल क्विंटल 156 4000 4200 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 33 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3250
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 300 600 500
13/07/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 3000 2700
कोल्हापूर क्विंटल 71 1300 4000 2650
पुणे-मांजरी क्विंटल 100 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 24 500 1000 750
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 93 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1800 1400
घोटी क्विंटल 42 900 1800 1350
सातारा क्विंटल 16 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 38 600 6900 4000
राहता क्विंटल 7 1500 4000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 237 2500 4500 3600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 21 865 1000 955
सोलापूर लोकल क्विंटल 77 400 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 38 600 1250 900
पुणे लोकल क्विंटल 205 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1800 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 10 500 6600 3300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 110 500 2510 1600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 17 200 2900 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 622 1200 2400 1800
चांदवड लोकल क्विंटल 13 910 2877 1820
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 64 1200 3500 2500
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 1800 1800
फलटण लोकल क्विंटल 13 500 1750 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 70 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 300 600 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 55 500 1500 1000
12/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 70 500 3000 1750
उस्मानाबाद क्विंटल 8 2200 4000 3100
पुणे-मांजरी क्विंटल 101 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 15 800 1100 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 120 800 1500 1000
पाटन क्विंटल 9 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 84 1000 2000 1500
घोटी क्विंटल 39 900 1900 1400
सातारा क्विंटल 18 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 11 1500 4000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 244 2000 4100 3250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 21 850 1000 975
सोलापूर लोकल क्विंटल 76 700 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 900 1200 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 40 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 370 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 2200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 1500 2000 1750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 19 500 5300 3400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 98 500 2510 1800
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 31 500 2600 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 706 1600 2200 1900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1500 3500 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 39 500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 99 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 600 800 700
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 600 1200 1080
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 1800 2000 1900
11/07/2022
अकलुज क्विंटल 16 2000 3500 3200
कोल्हापूर क्विंटल 103 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 153 2000 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 5 1000 1500 1250
राहूरी क्विंटल 6 600 2000 1300
पाटन क्विंटल 9 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 23 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 43 500 8100 4300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 129 2500 5300 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 900 1200 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 27 700 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 556 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 1500 2500 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 13 500 6000 3300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 44 500 2000 1400
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 21 250 2710 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 160 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 706 1600 2200 1900
चांदवड लोकल क्विंटल 14 1400 3157 2275
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1800 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1600 1600
पारशिवनी लोकल क्विंटल 8 800 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1000 900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 500 1500 1000