Vangi Bajar Bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 37 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 7 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 84 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 22 600 5600 3000
पलूस क्विंटल 3 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 7 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 182 1500 4250 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1450 2000 1860
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 500 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1400 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 33 100 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 357 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2200 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1200 2000 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 530 1400 2400 1900
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3350
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
16/06/2022
अकलुज क्विंटल 15 2200 3300 2500
कोल्हापूर क्विंटल 96 2000 5500 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 157 1400 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 30 800 1300 1050
राहूरी क्विंटल 12 500 1800 1150
खेड-चाकण क्विंटल 84 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 25 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 26 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 37 300 6200 3300
राहता क्विंटल 5 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 165 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1510 2000 1820
सोलापूर लोकल क्विंटल 49 500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 700 1800 1200
पुणे लोकल क्विंटल 447 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1200 3200 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 610 1800 2200 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 5000 3500
कराड लोकल क्विंटल 39 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 33 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1300 1500 1400
15/06/2022
अकलुज क्विंटल 9 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 69 2000 5500 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 161 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 17 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 24 800 2200 1500
पाटन क्विंटल 6 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 148 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 29 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 22 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 24 500 6500 3300
राहता क्विंटल 6 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 176 1500 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1518 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 282 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3400
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 527 1400 2200 1800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 147 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 63 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 12 1000 1700 1400
14/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 48 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 154 1300 3300 2000
औरंगाबाद क्विंटल 16 500 1300 900
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 88 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 19 1250 2500 1875
सातारा क्विंटल 13 2000 3500 2750
पलूस क्विंटल 6 2500 3000 2800
राहता क्विंटल 8 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 310 1700 3550 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 1075 1500 1285
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 500 3500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1800 1200
पुणे लोकल क्विंटल 406 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 230 1500 2000 1575
मुंबई लोकल क्विंटल 633 1800 2200 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 2000 4000 2800
कराड लोकल क्विंटल 42 2000 2500 2500
फलटण लोकल क्विंटल 11 500 1650 1280
भुसावळ लोकल क्विंटल 52 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3300
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1900
13/06/2022
अकलुज क्विंटल 25 1000 2500 2000
कोल्हापूर क्विंटल 104 1500 6000 3750
औरंगाबाद क्विंटल 30 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 89 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 22 500 2000 1250
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 32 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 12 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 40 300 5600 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 205 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 500 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 388 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 826 1400 2400 1900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 100 1000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
पेन लोकल क्विंटल 117 4400 4600 4400
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1300
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 52 1800 2000 1900
12/06/2022
अकलुज क्विंटल 15 1500 2800 2500
कोल्हापूर क्विंटल 103 1500 6000 3750
उस्मानाबाद क्विंटल 8 2000 3500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 164 1300 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 19 800 1300 1050
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 20 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 13 400 1600 1000
मंचर क्विंटल 42 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 30 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 25 500 5700 3400
राहता क्विंटल 4 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 362 1000 2500 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1235 1500 1385
पुणे लोकल क्विंटल 670 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1800 2000 1950
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 48 500 2500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 9 600 1400 1200
11/06/2022
अकलुज क्विंटल 14 2500 3300 2800
कोल्हापूर क्विंटल 99 2000 6000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 162 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 43 600 1200 900
राहूरी क्विंटल 12 500 2000 1250
पाटन क्विंटल 12 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 88 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 21 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 23 600 5600 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 297 1200 2700 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1135 1500 1325
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 800 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 34 1000 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1500 2500 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 604 1800 2200 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2500 4500 3800
कराड लोकल क्विंटल 60 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 12 500 2500 1500
पेन लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 42 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2750
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1000 900
10/06/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3500 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 129 2600 4000 3300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 54 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 107 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 28 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 32 300 5300 3100
पलूस क्विंटल 6 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 6 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 185 1500 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1500 1350
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 23 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1075 1500 1355
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 500 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 28 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 398 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1300 3500 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 713 1400 2400 1900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 1600 5000 2800
फलटण लोकल क्विंटल 20 750 2500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 10 500 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 53 2000 2500 2200