Vangi Bajar Bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 107 500 2500 1500
सातारा क्विंटल 21 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 22 400 3500 1500
राहता क्विंटल 10 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 623 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 1000 1000 1000
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 26 500 800 650
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 1000 3500 2000
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 35 300 3700 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 143 1500 3500 2800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 650 900 870
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 1700 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 28 700 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 160 1000 1500 1350
कराड लोकल क्विंटल 24 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 8 500 3000 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 32 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
18/03/2022
अकलुज क्विंटल 13 1500 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 87 1300 3300 2600
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 36 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 16 300 3400 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 94 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3200 2850
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 15 1500 3000 2750
फलटण लोकल क्विंटल 4 1250 2500 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 1500 2200 1850
17/03/2022
अकलुज क्विंटल 18 2000 3000 2600
कोल्हापूर क्विंटल 62 1000 2700 1850
पुणे-मांजरी क्विंटल 83 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 25 300 700 500
राहूरी क्विंटल 26 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 100 1770 3000 2270
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 900 700
सातारा क्विंटल 13 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 24 400 2700 1300
राहता क्विंटल 8 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 155 1500 4000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 710 1000 950
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 500 2300 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 700 1600 1000
पुणे लोकल क्विंटल 277 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 2100 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3200 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 578 2000 3200 2600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1300 3500 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 800 1200 1000
कराड लोकल क्विंटल 30 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 6 500 2500 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 65 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 20 600 1000 900
16/03/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 60 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 138 2000 4600 3300
औरंगाबाद क्विंटल 16 800 1000 900
राहूरी क्विंटल 12 500 3000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 93 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 17 625 2310 1625
श्रीरामपूर क्विंटल 12 500 900 700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 10 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 29 500 3400 1900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 173 1500 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 535 800 685
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 700 2000 1200
पुणे लोकल क्विंटल 229 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 500 1400 900
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 141 2200 3200 2700
कराड लोकल क्विंटल 48 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 8 500 2750 1800
वाई लोकल क्विंटल 12 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 23 600 1000 900
15/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 18 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 121 2000 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 16 700 900 800
पाटन क्विंटल 6 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 108 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 18 300 2000 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1500 3500 3000
सातारा क्विंटल 16 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 168 2000 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 610 800 730
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 350 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1800 3200 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 1500 2000 1750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 24 500 4660 2560
नागपूर लोकल क्विंटल 230 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 105 2000 3500 2800
चांदवड लोकल क्विंटल 6 700 2800 1575
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1000 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1000 900
14/03/2022
अकलुज क्विंटल 17 2500 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 65 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 123 1400 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 25 500 800 650
राहूरी क्विंटल 8 500 2500 1500
पाटन क्विंटल 7 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 37 625 2000 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 9 800 1000 900
सातारा क्विंटल 8 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 37 500 4000 2100
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 200 1300 3500 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 600 1200 900
जळगाव लोकल क्विंटल 32 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 191 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2200 3200 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 270 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 22 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 4 490 2625 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3500 2100
कराड लोकल क्विंटल 48 1000 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2200 1850
कामठी लोकल क्विंटल 7 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2000 2500 2200
13/03/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 3300 3000
कोल्हापूर क्विंटल 31 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 131 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 25 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 126 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 45 1000 2210 1205
श्रीरामपूर क्विंटल 10 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 1500 3000 2000
सातारा क्विंटल 23 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 22 600 2900 1700
पलूस क्विंटल 7 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 9 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 489 1500 3500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 485 600 575
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 600 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 666 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1500 3200 2350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 66 500 1500 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 8 700 1890 1575
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 16 750 2750 1750
पेन लोकल क्विंटल 129 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 9 1800 2300 2050
रामटेक लोकल क्विंटल 24 600 800 700

Leave a Comment