Vangi Bajar Bhav : 08 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Vangi Bajar Bhav : 08 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 36 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 25 600 800 700
पाटन क्विंटल 15 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 79 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 14 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 207 1500 4000 3000
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 300 700 1000 950
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 550 1000 775
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 300 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 2200 1500
पुणे लोकल क्विंटल 442 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 1000 2500 1750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 16 500 3660 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 170 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 226 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 5 840 2520 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 85 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
14/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 40 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 111 1300 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 32 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 27 700 1000 800
राहूरी क्विंटल 6 500 2500 1500
मंचर क्विंटल 43 500 2110 1205
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
विटा क्विंटल 20 800 1000 900
सातारा क्विंटल 18 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 40 600 5800 1900
राहता क्विंटल 4 1000 1700 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 156 1500 3500 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 300 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1200 2000 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 258 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 1500 2500 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 19 500 3330 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 160 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 548 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 13 700 3577 2450
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1000 1900 1600
कराड लोकल क्विंटल 30 800 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 18 1500 1800 1650
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 2000 2200 2100
13/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 35 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 131 1300 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 37 900 1000 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 28 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 94 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 78 250 2000 1125
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 1000 2500 2000
विटा क्विंटल 15 800 1000 900
सातारा क्विंटल 27 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 30 300 3600 1800
राहता क्विंटल 9 1500 3500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 170 1500 4000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 985 1300 1165
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 695 700 2500 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1600 2200 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2200 2500 2350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 1000 2500 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 45 500 2000 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 11 490 1820 1120
कराड लोकल क्विंटल 12 800 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 198 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 77 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 1800 1650
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1800
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 74 500 1500 1000
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 128 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 23 1000 1400 1200
राहूरी क्विंटल 35 1000 5000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 1000 3000 2500
विटा क्विंटल 20 800 1000 900
सातारा क्विंटल 17 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 26 500 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 147 1000 4000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 1055 1500 1275
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 300 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 50 500 1600 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 2000 3000 2500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 19 500 3660 2330
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 240 1600 3000 2300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1200 1900 1600
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 2200 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2500 3000 2750
11/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 103 1300 2600 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 33 500 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 45 500 2300 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 14 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 1500 3000 2000
विटा क्विंटल 20 800 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 27 300 3900 1900
राहता क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 141 3000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2600 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1670 2000 1860
सोलापूर लोकल क्विंटल 242 800 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1600 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 40 600 1300 900
पुणे लोकल क्विंटल 498 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1500 1500 2200 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 53 500 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 206 1600 3000 2300
चांदवड लोकल क्विंटल 4 350 1400 840
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 900 2500 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 1200 2000 1600
कामठी लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2000 2500 2250
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2000 3000 2500
10/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 75 500 1500 1000
उस्मानाबाद क्विंटल 7 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 104 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 34 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 14 1500 5500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 92 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 30 400 2400 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2500 1700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 1000 2500 1800
विटा क्विंटल 20 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 29 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 44 300 5300 2100
राहता क्विंटल 10 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 171 2000 5000 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1525 2000 1865
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 700 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 37 700 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 432 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1800 2500 2300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1000 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 450 1800 3000 2400
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1750 2177 1960
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 46 800 1800 1400
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1200 1200
फलटण लोकल क्विंटल 27 350 2000 1250
पेन लोकल क्विंटल 87 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 59 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 1700 1600
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 15 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3000 3200 3100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 3000 2500
09/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 117 500 1500 1000
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 5000 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 105 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 25 1000 2200 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 52 700 1500 1000
राहूरी क्विंटल 9 1000 5000 3000
पाटन क्विंटल 9 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 64 1000 3000 2000
मंचर क्विंटल 49 500 2500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 1500 3000 2200
सातारा क्विंटल 20 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 32 300 3900 2500
राहता क्विंटल 8 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 140 2000 5000 3250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 1260 1800 1530
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 1000 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 268 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1800 2000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 21 500 5000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 53 500 2210 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 159 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1785 3920 2800
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 23 1000 3500 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 1800 1650
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 11 1000 2200 1900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 3000 2500
08/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 42 500 2000 1250
उस्मानाबाद क्विंटल 9 2500 4000 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 40 700 1000 800
पाटन क्विंटल 15 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 78 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 30 1000 2500 1625
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 1000 3000 2500
विटा क्विंटल 20 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 19 1000 1500 1250
पलूस क्विंटल 19 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 8 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 144 2000 6000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1565 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 600 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 30 900 2200 1300
पुणे लोकल क्विंटल 448 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 1500 3000 2250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 29 500 5660 3330
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 44 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 1500 1800 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 208 2000 3200 2600
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1400 3500 2275
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1100 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 54 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 1600 2000 1800
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2000 3000 2500

Leave a Comment