Vangi Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अकलुज क्विंटल 12 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 65 1000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 14 1000 1800 1400
पाटन क्विंटल 7 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 36 500 5300 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 475 1000 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 645 1000 815
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1000 1500 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 500 700 650
चांदवड लोकल क्विंटल 9 700 2625 1750
कराड लोकल क्विंटल 60 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 6 300 600 500
20/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 116 2000 2600 2300
पाटन क्विंटल 10 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 59 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 17 400 5000 4000
पलूस क्विंटल 6 3500 4000 3700
राहता क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 381 1500 3250 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 815 1000 955
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 500 2000 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 346 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 149 1400 2800 2100
चांदवड लोकल क्विंटल 9 630 2247 1575
पेन लोकल क्विंटल 204 4000 4200 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 15 300 600 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 1300 1500 1400
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 50 3000 4000 3500
19/05/2022
अकलुज क्विंटल 16 1500 2700 2200
कोल्हापूर क्विंटल 64 500 3500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 141 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 15 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 75 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 37 850 2250 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 31 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 36 600 5900 3700
राहता क्विंटल 11 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 316 1500 3250 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 860 1000 920
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 461 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 1000 2500 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 256 1200 2200 1700
चांदवड लोकल क्विंटल 11 560 1855 1050
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 51 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 7 100 400 300
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 3000 4000 3500
18/05/2022
अकलुज क्विंटल 18 1500 2500 2000
कोल्हापूर क्विंटल 94 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 139 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 20 1200 2000 1600
राहूरी क्विंटल 13 600 2000 1300
पाटन क्विंटल 11 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 82 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 25 725 1600 1160
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 21 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 23 300 5700 2300
राहता क्विंटल 5 500 1200 850
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 371 1000 2700 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 500 800 600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 550 1000 775
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 300 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 293 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 90 500 1510 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 500 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 60 1400 2800 2100
चांदवड लोकल क्विंटल 9 350 2380 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 400 600 500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 10 1200 1400 1300
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 3000 4000 3500
17/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 32 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 136 2000 3000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 24 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 26 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 11 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 207 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 43 725 1510 1125
सातारा क्विंटल 12 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 3 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 10 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 316 1250 4000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 500 800 600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 790 1000 910
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 500 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1800 2400 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 25 600 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 285 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 70 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 240 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 369 1400 2000 1800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 4000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 30 1500 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2500
फलटण लोकल क्विंटल 11 500 2500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 42 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 10 300 600 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1300 1500 1400
16/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 78 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 130 2000 3000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 20 1200 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 54 700 1500 1000
राहूरी क्विंटल 9 500 2000 1250
पाटन क्विंटल 12 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 38 825 2200 1425
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 18 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 50 300 6000 3000
राहता क्विंटल 4 1000 1300 1150
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 286 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 2000 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2000 2600 2300
पुणे लोकल क्विंटल 262 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 1000 2500 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 53 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 451 1600 2200 1900
चांदवड लोकल क्विंटल 22 700 2240 1260
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 174 3800 4000 3800
वाई लोकल क्विंटल 10 1800 2200 2000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 8 400 800 700
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 45 3000 4000 3500
15/05/2022
अकलुज क्विंटल 13 1800 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 44 500 4000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 134 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 9 1000 1300 1150
खेड-चाकण क्विंटल 80 1500 3000 2500
मंचर क्विंटल 34 925 2250 1275
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 1000 2500 2000
सातारा क्विंटल 27 2000 3000 2500
मंगळवेढा नग 24 200 5600 2500
राहता क्विंटल 4 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 369 1400 2700 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 550 1000 775
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 900 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 496 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 61 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 70 500 2310 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
चांदवड लोकल क्विंटल 13 630 1785 1050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 2000 3500 2550
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 27 500 2250 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 62 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2200 1800
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 8 400 800 700
14/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 1800 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 91 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 137 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 18 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 35 800 1200 1000
पाटन क्विंटल 15 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 155 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 21 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 29 600 5600 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 408 1250 2500 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1255 1500 1415
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1000 1800 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 292 1600 2400 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 4 560 1785 1050
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 48 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 8 750 2250 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 28 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 18 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 7 500 1000 800