Vangi Bajar Bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 69 700 3000 1850
औरंगाबाद क्विंटल 23 800 1500 1150
मंगळवेढा क्विंटल 28 400 3800 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 312 1100 2600 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1670 2000 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 300 1500 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 45 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2200 2150
वाई लोकल क्विंटल 10 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
22/04/2022
अकलुज क्विंटल 20 2000 2500 2200
पुणे-मांजरी क्विंटल 189 1300 2600 2000
खेड-चाकण क्विंटल 82 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 19 300 4300 1800
राहता क्विंटल 9 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 365 1000 2200 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1025 1500 1355
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 500 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 27 700 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 335 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 3000 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 342 2000 2400 2200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 52 1300 2600 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 1000 2500 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 39 1500 1500 1500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 1500 2200 1800
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2500 3000 2800
21/04/2022
अकलुज क्विंटल 16 2500 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 46 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 171 2000 3200 2500
औरंगाबाद क्विंटल 25 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 93 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 41 725 2500 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 29 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 37 200 3600 2200
राहता क्विंटल 8 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 257 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2200 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 810 1200 1020
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 300 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 379 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2200 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 274 1600 2000 1800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 81 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2500 3000 2800
20/04/2022
अकलुज क्विंटल 17 2700 4000 3500
कोल्हापूर क्विंटल 70 500 3000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 142 1000 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 15 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 64 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 32 1000 2700 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 14 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 33 300 3500 2300
राहता क्विंटल 8 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 238 1250 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 715 1000 980
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 400 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 700 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 243 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1600 2500 2050
पंढरपूर लोकल क्विंटल 21 500 6300 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 70 300 1200 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 211 1800 2400 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 1800
कराड लोकल क्विंटल 24 1500 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 46 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 1500 2500 2000
19/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 43 500 2500 1500
अहमदनगर क्विंटल 24 800 1500 1150
पुणे-मांजरी क्विंटल 199 1300 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 17 800 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 87 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 23 625 1800 1050
सातारा क्विंटल 22 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 11 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 177 1400 4150 3100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 985 1200 1115
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 200 1200 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 900 1300 1100
पुणे लोकल क्विंटल 358 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 97 800 3000 1900
पंढरपूर लोकल क्विंटल 16 500 4660 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 55 300 1100 800
नागपूर लोकल क्विंटल 160 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 425 2200 2800 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1200 2500 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 1500 3000 2300
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 150 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 44 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
18/04/2022
अकलुज क्विंटल 18 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 54 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 131 2000 3300 3000
औरंगाबाद क्विंटल 16 600 1000 800
मंचर क्विंटल 46 600 2000 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 10 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 39 300 3800 2100
राहता क्विंटल 4 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 160 1500 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 500 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 900 1100 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 28 600 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 205 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 1000 3000 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 10 500 3000 1360
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 46 500 1600 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 425 2200 2800 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 700 2660 1575
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 48 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 65 1500 2500 2000
17/04/2022
अकलुज क्विंटल 12 2500 3800 3500
कोल्हापूर क्विंटल 33 1000 2300 1650
अहमदनगर क्विंटल 32 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 134 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 16 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 86 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 60 1000 3030 1985
श्रीरामपूर क्विंटल 11 800 1500 1150
सातारा क्विंटल 29 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 19 700 3100 2300
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 172 2000 4600 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 855 1100 1065
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 539 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 1500 2000 1750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 630 1785 1050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 276 3600 3800 3600
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1200
16/04/2022
अकलुज क्विंटल 14 2700 3500 3200
कोल्हापूर क्विंटल 113 500 3000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 146 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 25 500 800 650
खेड-चाकण क्विंटल 62 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 20 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 26 200 3100 2100
राहता क्विंटल 8 800 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 166 2000 4500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 645 1000 895
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 500 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 43 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 87 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 87 300 1400 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 280 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 109 2000 2800 2400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 54 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1300

Leave a Comment