Vangi Bajar Bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3800 3500
कोल्हापूर क्विंटल 111 1000 5000 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 6 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 8 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 26 700 8900 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 161 3500 7200 5600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3045 3500 3225
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 1500 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1800 2200 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 2500 3000 2750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 9 500 8000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 3500 4000 3875
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 41 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100
22/07/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 3500 5000 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 139 4000 7000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 73 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
घोटी क्विंटल 9 1800 2000 1900
मंगळवेढा क्विंटल 11 1800 9400 5600
पलूस क्विंटल 4 3500 4000 3800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 165 3000 7000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 42 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2815 3200 3055
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 1500 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 350 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 102 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 40 2000 4400 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 17 800 5500 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 4500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 1500 1500 1500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3500 4000 3750
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 52 2000 3000 2500
21/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 79 1000 5000 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 11 2500 5000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 164 3000 4300 3600
औरंगाबाद क्विंटल 14 1700 2500 2100
खेड-चाकण क्विंटल 77 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 8 1500 5500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2000 1750
घोटी क्विंटल 39 900 1800 1350
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 40 400 500 450
सातारा क्विंटल 29 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 26 2000 8100 4000
राहता क्विंटल 12 1000 4000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 155 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3095 3500 3315
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1000 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 525 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 12 600 4100 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 1044 2000 3000 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 4500 3500
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 165 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 3500 5000 4250
रामटेक लोकल क्विंटल 20 2000 2400 2200
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 3600 4200 3800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 55 2500 3000 2800
20/07/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 3800 3500
कोल्हापूर क्विंटल 60 1000 6000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 5 2500 6500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 32 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 84 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 2000 5500 3200
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
घोटी क्विंटल 12 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 59 200 650 600
सातारा क्विंटल 16 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 31 1000 8000 4100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 136 4000 6500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 34 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3525 4000 3815
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 1000 4500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1000 2500 1800
पुणे लोकल क्विंटल 207 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 9 500 10000 4660
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 23 500 1800 1150
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 25 300 4510 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2500 3000 2875
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 39 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 25 3000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 64 2500 3000 2800
19/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 52 1000 5400 3200
पुणे-मांजरी क्विंटल 146 3300 4600 4000
औरंगाबाद क्विंटल 13 1000 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 38 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 4 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 86 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 2000 6000 4000
घोटी क्विंटल 30 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 31 500 600 550
सातारा क्विंटल 18 4000 5500 4700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 116 4000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1515 2000 1835
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 1000 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 403 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 97 1500 5000 3250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 10 500 8000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 40 1000 3500 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 922 1800 3200 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 6500 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 2000 5000 3400
कराड लोकल क्विंटल 30 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 61 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 8 600 1400 1200
18/07/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 49 1000 5500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 165 3300 4600 4000
औरंगाबाद क्विंटल 16 900 1200 1050
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 111 800 1500 1000
पाटन क्विंटल 4 4500 5500 5000
मंचर क्विंटल 9 2000 6010 4155
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1500 1250
घोटी क्विंटल 57 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 40 250 500 400
सातारा क्विंटल 14 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 27 1000 10500 5600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 117 3000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1850 2500 2210
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 1000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 15 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 413 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 10 500 9300 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 3500 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 41 200 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 1054 1400 2800 2100
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1800 1800
पेन लोकल क्विंटल 141 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 4000 3350
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1300
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 64 2500 3000 2800
17/07/2022
अकलुज क्विंटल 12 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 66 1000 4000 2500
अहमदनगर क्विंटल 38 500 2100 1300
पुणे-मांजरी क्विंटल 169 2000 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 12 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 54 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 13 1500 4500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 49 350 600 500
मंगळवेढा क्विंटल 13 2200 10000 6500
पलूस क्विंटल 5 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 126 3000 4500 3750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 500 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 1000 3000 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 42 500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 171 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 92 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 3500 5000 4250
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 600 1400 1200
16/07/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 150 1500 4000 2750
अहमदनगर क्विंटल 42 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 202 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 14 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 87 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 11 600 2000 1300
खेड-चाकण क्विंटल 69 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
घोटी क्विंटल 78 900 1900 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 96 1500 5000 3500
सातारा क्विंटल 29 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 18 500 9400 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 138 3500 7100 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 71 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2015 2500 2335
सोलापूर लोकल क्विंटल 51 1000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 1000 4000 2300
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 21 200 4800 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 280 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1166 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 7 2100 5075 3150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 1000 4000 2800
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 8 750 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 55 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900