Vangi Bajar Bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 46 1000 5000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 3 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 38 700 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 219 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 2500 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 220 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 335 1400 2400 1900
वाई लोकल क्विंटल 12 1800 2500 2150
कामठी लोकल क्विंटल 9 400 800 700
08/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3500 2800
कोल्हापूर क्विंटल 34 800 4000 2400
अहमदनगर क्विंटल 48 500 2000 1250
औरंगाबाद क्विंटल 17 500 800 650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 52 800 1500 1200
मंचर क्विंटल 44 625 2010 1055
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 32 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 16 400 5000 2600
राहता क्विंटल 9 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 216 1500 3250 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1450 2000 1860
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 427 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 69 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 112 600 600 600
रामटेक लोकल क्विंटल 24 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 10 400 800 700
07/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 62 500 5000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 174 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 20 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 42 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 11 500 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 84 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 23 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 26 300 5100 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 261 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 760 1000 880
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 300 3500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 2200 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 192 1500 2200 1850
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 5000 3500
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1500 1700 1600
06/05/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 136 2000 2600 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 41 800 2000 1500
पाटन क्विंटल 15 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 77 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 38 450 2000 825
मंगळवेढा क्विंटल 22 400 4500 1800
पलूस क्विंटल 4 3000 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 290 1000 2300 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 44 1200 1700 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 1145 1500 1325
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 300 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 42 600 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 358 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1100 3000 2050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 700 2000 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 74 1500 2200 1850
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1100 3000 2700
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 1600 195528590 1800
कामठी लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1800
05/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 63 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 168 1300 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 20 500 700 600
राहूरी क्विंटल 14 500 1700 1100
खेड-चाकण क्विंटल 87 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 54 1000 2600 1585
मंचर- वणी क्विंटल 2 200 500 300
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 29 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 39 300 4800 2500
राहता क्विंटल 7 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 227 1300 2500 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1565 2000 1915
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 500 2500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 340 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1400 2500 1950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 700 1500 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 203 1400 3000 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 4 490 1890 1050
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 19 500 1500 1200
पेन लोकल क्विंटल 201 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 77 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1300 1500 1400
04/05/2022
अकलुज क्विंटल 17 2500 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 54 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 162 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 15 500 1000 750
राहूरी क्विंटल 8 300 1500 900
पाटन क्विंटल 9 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 92 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 30 1000 1500 1225
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 28 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 25 200 5100 2200
राहता क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 207 1000 2250 1500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 180 2500 3000 2875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1450 2000 1860
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 400 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 18 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 137 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 41 1400 3000 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 17 560 1400 980
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1600 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 36 1500 1800 1800
फलटण लोकल क्विंटल 15 350 2000 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 33 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 1800 2000 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 1300 1500 1400
03/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 125 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 9 600 1200 900
पाटन क्विंटल 12 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 140 800 1500 1000
मंचर क्विंटल 24 625 1500 800
मंचर- वणी क्विंटल 1 650 650 650
नवापूर क्विंटल 3 1500 1500 1500
राहता क्विंटल 8 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 138 800 2000 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1255 1500 1415
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 3 800 1400 1100
पुणे लोकल क्विंटल 331 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 95 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 15 1000 2500 1700
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 1300 1500 1400
02/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 83 500 4500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 171 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 15 600 700 650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 48 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 18 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 39 1000 2000 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1600 1300
सातारा क्विंटल 28 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 42 500 4400 2200
राहता क्विंटल 6 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 199 1000 2200 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 600 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1200 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 25 700 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 532 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 2500 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 50 500 1410 900
मुंबई लोकल क्विंटल 314 1600 3000 2300
चांदवड लोकल क्विंटल 3 420 2100 1260
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 3000 2100
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 117 4600 4800 4600
भुसावळ लोकल क्विंटल 50 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 11 1600 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800

Leave a Comment