Vangi Bajar Bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 48 500 2000 1250
राहता क्विंटल 6 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 605 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 3500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 2000 2000
26/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 67 500 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 163 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 32 600 1300 950
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1500 1150
मंगळवेढा क्विंटल 34 200 2500 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 166 1300 3500 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 790 1000 920
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 800 2500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 40 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 750
भुसावळ लोकल क्विंटल 43 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 11 300 600 500
25/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 143 2000 3300 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 43 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 62 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 1500 3200 2000
मंगळवेढा क्विंटल 27 400 2800 1600
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 176 2500 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 545 900 865
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 500 2500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 700 1400 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 40 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 305 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 1500 3000 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 59 1000 2450 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 96 1400 2400 1900
चांदवड लोकल क्विंटल 4 280 2177 1400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 24 1000 3000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 5 1000 2500 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 45 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 15 300 600 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 624 1300 1500 1400
24/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 69 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 156 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 30 700 1300 1000
राहूरी क्विंटल 18 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 110 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 23 1000 2500 1350
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 1000 3300 2000
सातारा क्विंटल 26 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 24 500 3400 1600
राहता क्विंटल 10 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 270 1500 3500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 565 800 745
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 500 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 296 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1700 2500 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 226 1600 2800 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 5 350 1225 980
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1200
फलटण लोकल क्विंटल 19 500 2500 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 39 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3200 2850
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 5 300 600 500
23/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 93 500 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 121 2000 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 15 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 400 1000 750
राहूरी क्विंटल 15 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 70 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 27 1000 2500 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1400 1200
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 14 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 38 400 3500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 395 1400 4300 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 985 1200 1115
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 300 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 230 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 3000 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 220 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 198 1600 3000 2300
चांदवड लोकल क्विंटल 8 700 2177 1575
कराड लोकल क्विंटल 42 1200 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 5 500 2750 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 56 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 3500 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 7 600 1000 900
22/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 54 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 155 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 20 400 700 550
खेड-चाकण क्विंटल 79 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 29 1000 2700 1725
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 20 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 10 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 366 1600 4000 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 550 1000 775
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 700 1400 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 245 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 89 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 24 1000 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 1500 1500
पेन लोकल क्विंटल 198 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 33 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 11 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1000 900
21/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 103 500 2000 1250
अहमदनगर क्विंटल 40 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 145 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 22 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 40 500 1000 800
राहूरी क्विंटल 8 700 3500 2100
पाटन क्विंटल 6 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 2 725 2500 1350
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 13 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 38 500 4500 2100
राहता क्विंटल 4 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 364 1600 4600 2800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 800 2300 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1400 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 45 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 260 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 500 2000 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 177 2000 2800 2400
चांदवड लोकल क्विंटल 9 560 2660 1750
कराड लोकल क्विंटल 39 2000 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 62 2000 2200 2100
20/03/2022
अकलुज क्विंटल 13 2200 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 107 500 2500 1500
अहमदनगर क्विंटल 34 2000 4500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 137 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 27 500 800 650
खेड-चाकण क्विंटल 94 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 45 1000 2700 1725
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 21 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 22 400 3500 1500
राहता क्विंटल 10 500 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 545 800 695
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 623 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 31 500 2300 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 5 560 1925 1050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2850
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 29 500 3000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1000 900

Leave a Comment