Vangi Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
अकलुज क्विंटल 16 2200 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 96 1000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 30 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 24 800 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1400 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 213 1000 3000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 650 900 870
सोलापूर लोकल क्विंटल 61 1000 3750 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1000 1600 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1000 1800 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1000 2000 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 3150 2100
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 10 200 400 360
27/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 36 800 1500 1000
पाटन क्विंटल 8 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 84 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 23 400 6200 3400
राहता क्विंटल 10 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 228 1300 3500 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 715 1000 890
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 400 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1300 1150
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 332 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1400 2500 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1500 3500 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 290 1400 2000 1700
चांदवड लोकल क्विंटल 3 700 2520 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1600 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 16 200 400 360
26/05/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 3200 3000
कोल्हापूर क्विंटल 118 1000 4500 2750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 5000 3750
औरंगाबाद क्विंटल 16 1200 2000 1600
राहूरी क्विंटल 22 500 3000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 82 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 32 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 22 400 8600 3700
राहता क्विंटल 11 1000 1600 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 367 1000 3200 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 565 800 745
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1000 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 367 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1600 3000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 316 1600 2000 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 77 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 15 100 300 260
25/05/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3200 2500
कोल्हापूर क्विंटल 93 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 134 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 17 1000 2200 1600
पाटन क्विंटल 12 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 63 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 16 1200 2000 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 10 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 21 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 30 400 6000 3100
राहता क्विंटल 5 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 336 1400 3000 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 410 600 520
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 500 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 27 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 257 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 3500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 229 1200 2000 1600
चांदवड लोकल क्विंटल 3 420 2100 1050
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 1600 4000 2800
कराड लोकल क्विंटल 30 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 43 1200 1400 1300
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 3000 4000 3500
24/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 96 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 120 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 17 800 2200 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 79 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 24 1000 1600 1300
सातारा क्विंटल 16 1500 2500 2000
पलूस क्विंटल 4 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 6 500 1600 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 201 1500 2350 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 3650 4000 3840
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 500 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1300 1150
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 246 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 3000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1400 2000 1700
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 106 500 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 360 1200 2000 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4000 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 21 1500 4000 2300
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 63 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 600 800 700
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 5 200 400 350
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1200 1500 1300
23/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 92 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 137 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 40 1200 1800 1500
पाटन क्विंटल 15 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 25 1500 2300 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 10 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 33 600 5800 3700
राहता क्विंटल 3 1200 2500 1850
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 588 1250 2500 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 500 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 900 1200 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 200 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 69 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 383 1200 2000 1600
चांदवड लोकल क्विंटल 4 700 3220 1925
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 1400 3200 2600
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 126 3800 4000 3800
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 5 300 400 350
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 65 1500 3000 2500
22/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2500 3200 3000
कोल्हापूर क्विंटल 67 1000 4000 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 25 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 77 2000 3500 2600
मंचर क्विंटल 35 1000 2300 1650
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1000 900
सातारा क्विंटल 34 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 25 200 5500 3000
राहता क्विंटल 3 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 537 1000 2200 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 610 800 720
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 510 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 93 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 500 1000 875
चांदवड लोकल नग 567 7 15 10
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 3000 5000 3900
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 24 500 2500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 102 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
21/05/2022
अकलुज क्विंटल 12 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 65 1000 5000 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 3000 2250
औरंगाबाद क्विंटल 14 1000 1800 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 33 600 1000 800
पाटन क्विंटल 7 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 79 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1000 900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 1200 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 36 500 5300 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 475 1000 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 645 1000 815
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 900 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1000 1500 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 410 1400 2600 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 9 700 2625 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1200 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 60 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 14 500 2000 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 6 300 600 500