Vangi Bajar Bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 65 1000 3000 2000
अहमदनगर क्विंटल 49 300 2000 1150
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 1000 800
मंगळवेढा क्विंटल 24 300 3700 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 211 1400 3500 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1670 2000 1840
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 400 2800 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1500 1700 1650
कराड लोकल क्विंटल 36 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 28 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
29/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 177 900 1800 1400
खेड-चाकण क्विंटल 129 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1200 2000 1600
राहता क्विंटल 6 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 239 1500 3350 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1830 2200 2050
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 400 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 350 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 800 1500 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 155 2000 3000 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1000 3000 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 1500 3000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 16 500 2000 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 44 1000 1000 1000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 1600 2200 1800
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 1300 1500 1400
28/04/2022
अकलुज क्विंटल 16 1800 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 64 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 185 1100 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 26 500 800 650
खेड-चाकण क्विंटल 80 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 32 625 1500 850
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 19 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 29 300 3400 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 364 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 1500 2200 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1680 2000 1840
सोलापूर लोकल क्विंटल 1337 400 1500 700
जळगाव लोकल क्विंटल 25 625 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 310 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 103 700 1500 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 121 200 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 324 2000 2800 2400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1500 3000 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2200
कराड लोकल क्विंटल 45 1500 1800 1800
फलटण लोकल क्विंटल 20 500 2500 1350
भुसावळ लोकल क्विंटल 43 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 60 800 1000 900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 1600 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1800
27/04/2022
अकलुज क्विंटल 18 2000 3000 2700
कोल्हापूर क्विंटल 69 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 206 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 18 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 130 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 13 400 2000 1200
खेड-चाकण क्विंटल 72 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 29 625 2000 1450
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
नवापूर क्विंटल 6 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 18 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 38 300 4300 2500
राहता क्विंटल 5 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 271 1500 3200 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1500 2000 1810
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 500 1500 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 275 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 121 200 1000 800
नागपूर लोकल क्विंटल 160 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 86 2000 2800 2400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1000 3000 2100
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 19 500 2000 1250
पेन लोकल क्विंटल 252 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 79 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1500 1800 1600
26/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 45 800 2000 1400
पुणे-मांजरी क्विंटल 212 1600 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 12 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 67 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 83 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 41 625 1500 925
नवापूर क्विंटल 6 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 11 1000 2500 1750
राहता क्विंटल 13 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 271 1500 3350 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1565 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 500 2200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 343 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 1000 2500 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2000 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 110 1600 2000 1800
चांदवड लोकल क्विंटल 4 350 1400 1050
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1800 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1500 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 39 2000 2500 2500
फलटण लोकल क्विंटल 16 500 2500 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 52 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1800
25/04/2022
अकलुज क्विंटल 22 1500 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 35 1300 2500 1900
पुणे-मांजरी क्विंटल 206 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 19 600 800 700
राहूरी क्विंटल 12 400 2000 1200
मंचर क्विंटल 38 600 2000 1050
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1800 1400
नवापूर क्विंटल 8 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 16 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 52 500 4700 2000
राहता क्विंटल 4 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 240 1500 3450 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1600 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 300 2000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 40 500 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 133 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2200 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 170 1400 2200 1800
चांदवड लोकल क्विंटल 4 700 2905 1505
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1200 2500 1800
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 141 3800 4000 3800
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 3000 2500
24/04/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 3200 3000
कोल्हापूर क्विंटल 38 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 202 1300 3300 2000
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 79 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 50 725 2500 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1000 1500 1250
नवापूर क्विंटल 8 500 700 600
मंगळवेढा क्विंटल 12 400 4100 2300
राहता क्विंटल 6 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 290 1500 3250 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1565 2000 1825
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 532 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2200 2500 2350
चांदवड लोकल क्विंटल 15 420 1400 1050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1000 2500 1800
कराड लोकल क्विंटल 45 1200 1300 1300
फलटण लोकल क्विंटल 14 500 1750 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 115 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2100
23/04/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 69 700 3000 1850
पुणे-मांजरी क्विंटल 233 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 23 800 1500 1150
राहूरी क्विंटल 16 400 2000 1200
खेड-चाकण क्विंटल 198 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 1800 1400
नवापूर क्विंटल 6 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 18 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 28 400 3800 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 312 1100 2600 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1670 2000 1850
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 300 1500 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 45 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 251 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 45 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 9 500 2000 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 500 1200 850
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800

Leave a Comment