Vangi Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 69 1000 5500 3250
अहमदनगर क्विंटल 31 1500 4000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 7 800 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 23 600 9800 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 162 3800 7100 5600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3045 3500 3225
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 1500 5500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 2800 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 31 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 8 2800 5600 3850
कराड लोकल क्विंटल 42 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
29/07/2022
अकलुज क्विंटल 11 2000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 171 2600 4600 3600
खेड-चाकण क्विंटल 84 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 23 1000 7400 4100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 175 3000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3045 4000 3525
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 1000 5500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 2200 2600 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 22 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 343 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 4300 2700
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 10 1000 4500 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 744 2000 3800 2900
चांदवड लोकल क्विंटल 4 700 4977 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 27 2000 3500 2750
पेन लोकल क्विंटल 189 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 1000 1000 1000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2500 3000 2700
28/07/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 3500 2500
कोल्हापूर क्विंटल 55 1000 6000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 161 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 8 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 152 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 67 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 9 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 33 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 25 1700 8000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 229 4000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2025 3000 2555
सोलापूर लोकल क्विंटल 67 1500 4000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 333 1400 4500 2950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 2500 5000 3750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 500 4600 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 280 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 985 1600 3000 2300
चांदवड लोकल क्विंटल 8 1750 4060 2800
कराड लोकल क्विंटल 45 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 3000 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 58 2500 3000 2800
27/07/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 122 1000 5500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 139 2300 3000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 20 1300 2200 1750
राहूरी क्विंटल 6 1000 4000 2500
पाटन क्विंटल 3 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 112 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 8 2000 5200 3600
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 53 400 500 450
सातारा क्विंटल 11 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 28 1200 9100 4600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 208 3500 6500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2035 3000 2575
सोलापूर लोकल क्विंटल 62 1500 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2800 3000 2900
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 237 1600 4000 2800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 1000 4510 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 15 600 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 594 2800 4500 3650
चांदवड लोकल क्विंटल 13 1750 5110 3150
कराड लोकल क्विंटल 45 1800 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 150 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 4500 4250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 1400 1800 1600
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 4000 4200 4100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 50 2500 3000 2800
26/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 41 1000 5500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 141 2300 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 7 2500 3000 2750
राहूरी क्विंटल 15 800 4000 2400
पाटन क्विंटल 4 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 92 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 1500 6200 3850
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 31 300 500 400
सातारा क्विंटल 17 3000 5000 4000
पलूस क्विंटल 4 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 198 4000 6000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3055 4000 3825
सोलापूर लोकल क्विंटल 127 1000 5500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1800 2400 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 2500 1800
पुणे लोकल क्विंटल 321 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 4000 5000 4500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 16 500 8600 4660
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 2000 4510 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 22 500 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 2500 3000 2875
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 24 2000 3500 2600
कराड लोकल क्विंटल 36 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2400 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 3000 3500 3250
25/07/2022
अकलुज क्विंटल 18 2500 4200 3500
कोल्हापूर क्विंटल 56 1000 5500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 160 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 15 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 6 1000 4000 2500
पाटन क्विंटल 3 2000 5000 3500
मंचर क्विंटल 14 1500 6000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2200 1600
घोटी क्विंटल 51 1900 1900 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 48 100 500 400
सातारा क्विंटल 16 2000 5000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 30 1000 9100 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 178 4000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 3200 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1500 6000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1600 2200 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 12 1500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 449 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 2750 2600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 2000 5000 3500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 19 500 9300 4660
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 28 2000 3650 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 28 500 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 180 3500 3700 3650
मुंबई लोकल क्विंटल 902 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 14 2800 7777 4550
कराड लोकल क्विंटल 24 1500 2000 2000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 8 2300 2500 2400
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2500 3000 2800
24/07/2022
अकलुज क्विंटल 10 2500 4000 3500
कोल्हापूर क्विंटल 47 1000 5000 3000
अहमदनगर क्विंटल 20 800 4000 2400
पुणे-मांजरी क्विंटल 178 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 8 1000 2300 2150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 67 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 90 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 20 2000 5500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 63 300 450 350
सातारा क्विंटल 34 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 15 1200 9000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 156 4000 6500 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3525 4000 3815
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1600 2200 1900
पुणे लोकल क्विंटल 535 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 2000 4550 3200
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1575 4200 2975
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 2000 3500 2600
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 75 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
23/07/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3800 3500
कोल्हापूर क्विंटल 111 1000 5000 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 6 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 177 3300 4600 4000
औरंगाबाद क्विंटल 8 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 14 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 3 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 96 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1800 2200 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 63 300 500 400
सातारा क्विंटल 16 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 26 700 8900 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 161 3500 7200 5600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3045 3500 3225
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 1500 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 2500 3000 2750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 9 500 8000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 44 2000 5010 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 22 200 5300 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 1092 1800 2200 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 10 1400 5285 2800
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 6 1250 4500 3200
भुसावळ लोकल क्विंटल 41 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100