Vangi Bajar Bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

Vangi Bajar Bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे मेथी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
अकलुज क्विंटल 15 2700 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 81 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 34 600 900 750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 28 500 5300 2300
राहता क्विंटल 8 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 258 2500 4200 3300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 710 1000 950
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 600 2500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 4500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1000 1200 1150
कराड लोकल क्विंटल 36 1300 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1300
25/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 12 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 64 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 26 300 5300 3100
पलूस क्विंटल 9 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 262 1500 3000 2600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 88 2500 3500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1025 1500 1355
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 500 3200 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 900 1400 1150
जळगाव लोकल क्विंटल 35 600 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 272 1000 2200 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 2200 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 1500 2500 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 16 500 5000 3330
मुंबई लोकल क्विंटल 172 2500 3000 2800
चांदवड लोकल क्विंटल 5 420 2275 1820
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 1000 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 56 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 24 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2000 3000 2500
24/02/2022
अकलुज क्विंटल 17 2500 3800 3500
कोल्हापूर क्विंटल 46 500 2000 1250
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 104 2000 4600 3300
औरंगाबाद क्विंटल 25 1000 1400 1200
राहूरी क्विंटल 15 800 5000 2800
खेड-चाकण क्विंटल 64 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 33 200 1800 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 22 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 34 600 5600 2300
राहता क्विंटल 10 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 291 2000 4500 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2600 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 865 1200 1050
सोलापूर लोकल क्विंटल 90 700 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 42 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 330 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 73 2000 3000 2500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 16 500 4660 3330
नागपूर लोकल क्विंटल 240 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 192 1800 3000 2400
चांदवड लोकल क्विंटल 6 420 1855 1225
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
कराड लोकल क्विंटल 39 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 46 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2150
रामटेक लोकल क्विंटल 18 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 8 500 1200 900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 61 2000 2700 2500
23/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 55 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 107 2000 4600 3300
औरंगाबाद क्विंटल 14 700 1200 950
राहूरी क्विंटल 4 600 4000 2300
पाटन क्विंटल 9 1200 1400 1300
खेड-चाकण क्विंटल 62 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 32 1000 2500 1475
श्रीरामपूर क्विंटल 14 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 1400 3000 2000
सातारा क्विंटल 12 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 23 900 5600 2500
राहता क्विंटल 6 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 274 2500 5500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 985 1200 1115
सोलापूर लोकल क्विंटल 51 700 3000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 233 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 51 300 1600 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 124 1600 2800 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 8 700 3045 1750
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
शहापूर लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 55 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1800 2300 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 15 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 55 1500 2000 1800
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 61 2000 3000 2500
22/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 38 700 2000 1350
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 1300 4000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 26 700 1000 850
पाटन क्विंटल 18 1200 1800 1500
खेड-चाकण क्विंटल 98 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 32 300 2110 1205
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 17 1000 1500 1250
पलूस क्विंटल 9 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 10 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 247 3500 5000 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 550 1000 775
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 800 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 37 300 1000 600
पुणे लोकल क्विंटल 479 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 2000 2500 2250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 16 500 4330 2660
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 500 1510 900
नागपूर लोकल क्विंटल 200 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 184 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 6 490 2205 1050
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 26 600 1000 800
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 6 500 2500 1600
पेन लोकल क्विंटल 132 4000 4200 4000
शहापूर लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 144 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 11 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 53 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 3000 2500
21/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 68 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 114 1300 4000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 30 500 900 700
पाटन क्विंटल 24 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 66 625 2000 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 1000 2500 2000
सातारा क्विंटल 12 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 45 400 7100 2200
राहता क्विंटल 7 500 2300 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 348 2000 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 400 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 292 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 257 2000 2400 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 22 700 5600 2100
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1800 2200 2000
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 68 2000 3000 2500
20/02/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 41 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 115 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 25 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 63 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 68 625 2110 1205
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 700 2500 2000
सातारा क्विंटल 14 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 20 900 4300 2100
राहता क्विंटल 5 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 333 2000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1025 1500 1355
पुणे लोकल क्विंटल 585 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 3000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 3600 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 2000 3500 2750
चांदवड लोकल क्विंटल 11 700 2800 1575
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 30 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 8 750 2000 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 90 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 28 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 24 600 1000 900
19/02/2022
अकलुज क्विंटल 16 2000 3000 2800
कोल्हापूर क्विंटल 138 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 110 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 24 750 1000 875
राहूरी क्विंटल 15 800 5000 2400
खेड-चाकण क्विंटल 63 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 700 2000 1500
सातारा क्विंटल 13 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 26 600 4300 1900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 177 1500 4500 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1125 1600 1415
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 48 500 1700 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1450
मुंबई लोकल क्विंटल 390 1600 3000 2300
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1800 1800
फलटण लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 1200 1400 1300
कामठी लोकल क्विंटल 24 800 1200 1100

Leave a Comment