Vangi Bajar Bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 93 500 2000 1250
खेड-चाकण क्विंटल 65 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 7 800 4300 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 500 2000 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 1000 1000 1000
01/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 142 2000 3300 2600
मनमाड क्विंटल 4 750 2500 2125
खेड-चाकण क्विंटल 38 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 13 500 1000 750
मंगळवेढा क्विंटल 20 200 3500 1500
राहता क्विंटल 8 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 165 2000 4500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 545 900 865
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 400 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 311 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1800 3000 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 164 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 700 1000 800
कामठी लोकल क्विंटल 8 300 800 700
31/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 59 500 2000 1250
अहमदनगर क्विंटल 31 700 4000 2350
पुणे-मांजरी क्विंटल 145 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 16 600 1400 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 20 500 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 82 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 38 1000 2500 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 900 700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 1000 3500 3000
सातारा क्विंटल 20 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 40 300 2500 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 211 2500 4000 3650
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 650 900 870
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 400 3000 1400
पुणे लोकल क्विंटल 318 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 225 1600 2800 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 8 210 2800 1680
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 75 1200 3000 2100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 39 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 8 300 600 500
30/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 73 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 133 1300 2600 2000
औरंगाबाद क्विंटल 16 800 1400 1100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 31 1000 1500 1200
मनमाड क्विंटल 4 750 2500 2125
खेड-चाकण क्विंटल 68 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 34 1000 2500 1550
श्रीरामपूर क्विंटल 10 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 1000 3500 2000
सातारा क्विंटल 13 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 29 300 2700 1800
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 182 1400 3650 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 710 1000 950
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 400 3000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2000 2200 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 27 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 219 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3200 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 307 1500 3000 2250
चांदवड लोकल क्विंटल 4 630 2905 1575
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1100 2800 1800
पेन लोकल क्विंटल 117 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 13 300 600 500
29/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 49 600 2000 1300
पुणे-मांजरी क्विंटल 136 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 31 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 28 600 1500 800
खेड-चाकण क्विंटल 69 2000 3000 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 1500 3500 2500
सातारा क्विंटल 14 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 11 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 182 3000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 625 800 775
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 300 1800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 32 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 296 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 61 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 150 1600 2800 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 3 700 2660 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 75 1000 2600 1900
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 24 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 55 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 12 300 600 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 48 1300 1500 1400
28/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 97 500 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 136 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 23 500 1800 1150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 57 500 1200 900
मंचर क्विंटल 37 950 2200 1525
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 11 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 57 500 3100 1500
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 161 1400 3500 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2050
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 400 2000 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 40 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 221 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 61 500 1900 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 252 1500 2800 2150
चांदवड लोकल क्विंटल 14 350 3150 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 54 1200 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 1800 1800
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
27/03/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3300 3000
कोल्हापूर क्विंटल 48 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 142 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 24 800 1500 1150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 30 500 1000 700
खेड-चाकण क्विंटल 190 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 43 300 2500 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 10 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 1000 3500 2000
सातारा क्विंटल 23 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 24 200 2600 1400
राहता क्विंटल 6 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 175 1400 4000 2850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 32 795 900 825
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 605 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 3500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 240 600 800 750
चांदवड लोकल क्विंटल 4 700 2905 1575
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 111 4600 4800 4600
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 10 300 600 500
26/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 67 500 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 163 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 32 600 1300 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 600 1000 700
राहूरी क्विंटल 20 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 76 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 1800 3000 2500
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 34 200 2500 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 166 1300 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 790 1000 920
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 800 2500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 40 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 144 1500 3000 2250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1800 3000 2600
फलटण लोकल क्विंटल 7 500 2350 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 43 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 11 300 600 500

Leave a Comment