Vangi Bajar Bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे वांगी बाजार भाव

Vangi Bajar Bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे वांगी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price today in maharashtra)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2022
KOLHAPUR —- QUINTAL 143 1000 5000 3000
AURANGABAD —- QUINTAL 30 1000 1400 1200
PATAN —- QUINTAL 7 2000 3000 2500
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 9 800 1200 1000
MANGALWEDHA —- QUINTAL 17 500 6800 2800
NASHIK HYBRID QUINTAL 192 1800 3300 2500
KALMESHWAR HYBRID QUINTAL 20 715 1000 890
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 34 500 4000 2000
JALGAON LOCAL QUINTAL 17 900 1500 1200
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 10 1500 2000 1750
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 4 1500 3000 2250
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 64 3000 4000 3500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 300 600 800 750
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 3 1400 2975 1850
KARAD LOCAL QUINTAL 60 1500 2000 2000
VAI LOCAL QUINTAL 10 2000 2800 2650
KAMTHI LOCAL QUINTAL 10 200 600 460
03/06/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 185 2600 4000 3300
PATAN —- QUINTAL 7 2000 3000 2500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 85 1500 2500 2000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 11 800 1400 1100
MANGALWEDHA —- QUINTAL 23 500 7100 4300
PALUS —- QUINTAL 5 4000 5000 4500
RAHATA —- QUINTAL 4 1500 2500 2000
NASHIK HYBRID QUINTAL 206 2000 3500 2750
KALMESHWAR HYBRID QUINTAL 22 610 1000 840
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 31 500 3700 2000
JALGAON LOCAL QUINTAL 35 1000 2000 1500
PUNE LOCAL QUINTAL 369 1000 3000 2000
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 3 2500 3000 2750
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 73 2500 3000 2750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 453 1400 2400 1700
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 13 700 2800 1750
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 90 1500 6000 2800
KARAD LOCAL QUINTAL 39 1000 1500 1500
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 20 1500 1500 1500
PARSHIWANI LOCAL QUINTAL 3 500 800 600
KAMTHI LOCAL QUINTAL 7 400 800 700
PANVEL No. 1 QUINTAL 32 1500 1700 1600
02/06/2022
KOLHAPUR —- QUINTAL 67 1000 5000 3000
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 150 2000 3300 2600
AURANGABAD —- QUINTAL 19 1200 2800 2000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 84 1000 3000 2000
MANCHAR —- QUINTAL 24 1000 2500 1750
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 7 800 1200 1000
SATARA —- QUINTAL 30 2000 3500 2700
MANGALWEDHA —- QUINTAL 18 500 7900 5000
RAHATA —- QUINTAL 4 500 1500 1000
NASHIK HYBRID QUINTAL 260 1500 3000 2250
KALMESHWAR HYBRID QUINTAL 18 710 900 820
PUNE LOCAL QUINTAL 354 1000 3000 2000
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 8 1500 2000 1750
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 4 2500 3500 3000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 86 1000 3000 2000
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 14 1400 3290 2150
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 75 1000 5000 2000
KARAD LOCAL QUINTAL 39 1000 1500 1500
PEN LOCAL QUINTAL 192 4200 4400 4200
RAMTEK LOCAL QUINTAL 28 400 600 500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 8 400 800 700
01/06/2022
AKLUJ —- QUINTAL 14 1500 2500 2000
KOLHAPUR —- QUINTAL 64 1000 4500 2750
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 125 2000 3300 2600
AURANGABAD —- QUINTAL 16 2000 3200 2600
PATAN —- QUINTAL 9 2500 3500 3000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 80 1500 2500 2000
MANCHAR —- QUINTAL 25 1000 2300 1650
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 10 1000 1400 1200
SATARA —- QUINTAL 18 2000 3000 2500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 40 200 2700 1800
RAHATA —- QUINTAL 8 500 2000 1200
NASHIK HYBRID QUINTAL 175 2000 3500 3000
KALMESHWAR HYBRID QUINTAL 24 790 1000 910
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 18 500 3000 1500
JALGAON LOCAL QUINTAL 10 600 1500 1000
PUNE LOCAL QUINTAL 304 1000 3000 2000
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 5 2000 3300 2650
NAGPUR LOCAL QUINTAL 200 600 800 750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 301 1200 2400 1800
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 8 700 2730 1750
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 55 2000 3500 2800
KARAD LOCAL QUINTAL 45 1500 2000 2000
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 22 1500 1500 1500
VAI LOCAL QUINTAL 9 2000 2500 2250
RAMTEK LOCAL QUINTAL 10 400 600 500
PARSHIWANI LOCAL QUINTAL 3 400 800 600
KAMTHI LOCAL QUINTAL 5 300 800 700
RATANAGARI No. 3 QUINTAL 61 2000 2500 2200
31/05/2022
KOLHAPUR —- QUINTAL 74 1000 4000 2500
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 145 2000 3300 2600
AURANGABAD —- QUINTAL 20 1000 2200 1600
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 32 700 1000 800
PATAN —- QUINTAL 12 2000 3000 2500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 84 1500 3000 2000
MANCHAR —- QUINTAL 22 1000 2000 1500
SATARA —- QUINTAL 19 2000 3500 2700
PALUS —- QUINTAL 3 4500 6000 5000
RAHATA —- QUINTAL 10 1000 2000 1500
NASHIK HYBRID QUINTAL 264 1500 3500 2500
KALMESHWAR HYBRID QUINTAL 22 645 1000 895
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 50 300 3500 2000
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 30 1800 2200 2000
JALGAON LOCAL QUINTAL 40 1000 1800 1500
PUNE LOCAL QUINTAL 269 1000 3000 2000
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 12 1800 2500 2150
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 2 1500 3500 2500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 59 1000 2000 1500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 200 600 800 750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 582 1600 2600 2100
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 60 2100 5500 3800
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 32 1500 3500 2200
KARAD LOCAL QUINTAL 60 1000 2000 2000
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 91 1000 1000 1000
VAI LOCAL QUINTAL 12 2000 2500 2250
RAMTEK LOCAL QUINTAL 20 400 600 500
PARSHIWANI LOCAL QUINTAL 5 500 800 600
KAMTHI LOCAL QUINTAL 12 400 800 700
30/05/2022
KOLHAPUR —- QUINTAL 84 1000 4000 2500
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 124 1300 3300 2000
AURANGABAD —- QUINTAL 17 1200 2000 1600
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 58 800 1500 1000
PATAN —- QUINTAL 6 2000 3000 2500
MANCHAR —- QUINTAL 22 1000 5000 3000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 9 1000 1500 1250
SATARA —- QUINTAL 10 1000 3000 2000
MANGALWEDHA —- QUINTAL 31 600 7500 3800
RAHATA —- QUINTAL 6 1000 1500 1200
NASHIK HYBRID QUINTAL 285 2000 3500 2750
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 2500 2250
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 34 500 2500 1500
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 50 1000 1600 1300
JALGAON LOCAL QUINTAL 30 600 1200 900
PUNE LOCAL QUINTAL 216 1000 3000 2000
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 6 1500 2500 2000
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 4 2000 3000 2500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 74 1200 2000 1600
NAGPUR LOCAL QUINTAL 300 400 600 550
MUMBAI LOCAL QUINTAL 101 1600 2000 1800
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 4 700 3290 2500
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 60 2000 5500 3800
KARAD LOCAL QUINTAL 39 800 1000 1000
VAI LOCAL QUINTAL 12 1800 2200 2000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 3 200 400 360
RATANAGARI No. 3 QUINTAL 65 2000 2500 2200
29/05/2022
AKLUJ —- QUINTAL 15 1800 3000 2500
KOLHAPUR —- QUINTAL 58 1000 3500 2250
OSMANABAD —- QUINTAL 4 1500 4000 2750
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 147 1000 3000 2000
AURANGABAD —- QUINTAL 15 1000 1500 1250
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 18 800 1500 1000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 85 2000 3000 2500
MANCHAR —- QUINTAL 39 1000 2710 1855
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 10 800 1200 1000
SATARA —- QUINTAL 24 1000 2500 1750
MANGALWEDHA —- QUINTAL 14 600 7500 3700
PALUS —- QUINTAL 3 3000 4000 3500
RAHATA —- QUINTAL 3 1000 1500 1200
NASHIK HYBRID QUINTAL 181 1400 3500 2500
KALMESHWAR HYBRID QUINTAL 26 550 1000 775
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 50 1000 1500 1250
PUNE LOCAL QUINTAL 570 1000 3000 2000
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 8 1500 2500 2000
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 6 2200 3200 2700
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 57 1500 3000 2250
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 61 500 2000 1500
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 4 1400 3080 2450
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 5 2000 4000 3000
KARAD LOCAL QUINTAL 42 1000 2000 2000
PEN LOCAL QUINTAL 201 4200 4400 4200
VAI LOCAL QUINTAL 12 2000 2500 2250
RAMTEK LOCAL QUINTAL 24 400 600 500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 10 200 400 380
28/05/2022
AKLUJ —- QUINTAL 16 2200 3500 3000
KOLHAPUR —- QUINTAL 96 1000 5000 3000
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 132 1000 3000 2000
AURANGABAD —- QUINTAL 30 1200 2000 1600
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 24 800 1500 1000
PATAN —- QUINTAL 9 2000 3000 2500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 93 1500 2500 2000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 8 1000 1400 1200
SATARA —- QUINTAL 22 2000 3000 2500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 18 500 6000 3600
NASHIK HYBRID QUINTAL 213 1000 3000 2000
KALMESHWAR HYBRID QUINTAL 20 650 900 870
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 61 1000 3750 2000
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 20 1000 1600 1300
JALGAON LOCAL QUINTAL 45 1000 1800 1500
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 7 1500 2500 2000
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 1 2000 3000 2500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 53 1000 2000 1500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 250 800 1000 950
MUMBAI LOCAL QUINTAL 354 1600 2400 2000
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 3 1400 3150 2100
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 55 2000 5000 3800
KARAD LOCAL QUINTAL 30 2000 2500 2500
PHALTAN LOCAL QUINTAL 10 750 2000 1500
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 18 1500 1500 1500
VAI LOCAL QUINTAL 10 1800 2000 1900
RAMTEK LOCAL QUINTAL 20 400 600 500
PARSHIWANI LOCAL QUINTAL 6 400 600 500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 10 200 400 360

Leave a Comment