Vangi Bajar Bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 88 500 3000 1750
औरंगाबाद क्विंटल 20 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 185 2000 4500 3400
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 200 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2400 3000 2700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1500 1800 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 57 1000 1000 1000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 9 500 1200 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 2500 3000 2950
08/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 153 2000 3300 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 55 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 57 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
नवापूर क्विंटल 6 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 32 300 2400 1700
राहता क्विंटल 4 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 205 2000 4000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 815 1000 945
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 300 2500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2000 2400 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 23 600 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 390 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3200 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 1800 2500 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 174 1600 3600 2600
भुसावळ लोकल क्विंटल 54 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 8 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2800 3000 2900
07/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 60 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 156 1300 3300 2000
औरंगाबाद क्विंटल 23 800 1600 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 20 600 1600 1000
खेड-चाकण क्विंटल 77 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 55 1000 2800 1725
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 1000 3000 2500
सातारा क्विंटल 36 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 30 200 2500 1500
राहता क्विंटल 10 500 2000 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 222 2000 4500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 730 1000 820
सोलापूर लोकल नग 17 1000 3500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 32 700 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 342 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 301 1600 2800 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 10 700 2450 1575
कराड लोकल क्विंटल 30 700 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 20 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 9 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 3000 3200 3100
06/04/2022
अकलुज क्विंटल 15 1800 2500 2200
कोल्हापूर क्विंटल 71 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 179 2000 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 15 1000 1800 1400
पाटन क्विंटल 15 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 63 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 2500 3000 2800
सातारा क्विंटल 14 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 49 200 2800 1700
राहता क्विंटल 6 700 2000 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 187 2500 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 785 1000 975
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 500 2500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 25 700 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 300 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 78 1000 2600 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 225 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 6 910 1820 1400
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 20 400 2000 1400
पेन लोकल क्विंटल 117 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 51 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1100
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2000 3000 2500
05/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 44 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 163 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 12 1200 2000 1600
पाटन क्विंटल 16 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 72 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 55 1000 3000 1725
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 1500 3500 2000
सातारा क्विंटल 38 3000 4000 3500
पलूस क्विंटल 2 3000 3500 3000
राहता क्विंटल 4 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 164 2500 5100 3800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 1070 1500 1350
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 300 2000 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 27 600 1400 1000
पुणे लोकल क्विंटल 344 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 66 500 2150 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 134 1600 2800 2200
चांदवड लोकल क्विंटल 8 700 2100 1575
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 21 800 1200 1200
फलटण लोकल क्विंटल 25 500 2500 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 39 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 15 800 1200 1100
04/04/2022
अकलुज क्विंटल 18 2000 3200 3000
कोल्हापूर क्विंटल 94 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 161 2000 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 23 1000 1500 1250
राहूरी क्विंटल 10 500 2500 1500
पाटन क्विंटल 13 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 36 1000 2500 1485
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
नवापूर क्विंटल 8 1000 1000 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 800 3000 2000
सातारा क्विंटल 14 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 44 200 2800 1700
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 149 1500 4000 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2400
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 400 2000 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1300 2300 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 25 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 277 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2200 3500 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 98 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 294 1600 2500 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 17 350 4277 2800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1200 2600 1800
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 8 900 1100 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2800 3000 2900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 54 2000 3000 2500
03/04/2022
अकलुज क्विंटल 9 2200 3000 2700
कोल्हापूर क्विंटल 35 500 3000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 173 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 11 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 16 600 2600 1600
खेड-चाकण क्विंटल 63 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 39 1000 3000 1885
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
नवापूर क्विंटल 8 1000 1000 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 21 1000 3500 3000
सातारा क्विंटल 24 2500 4000 3200
मंगळवेढा क्विंटल 24 300 3100 1800
राहता क्विंटल 6 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 221 1500 3500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 985 1200 1115
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1400 2400 1900
पुणे लोकल क्विंटल 390 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 500 2000 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 1000 2600 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 800 1000 950
चांदवड लोकल क्विंटल 8 560 2625 1575
फलटण लोकल क्विंटल 22 500 2500 1500
पेन लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 8 800 1200 1100
02/04/2022
अकलुज क्विंटल 10 2000 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 93 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 109 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 16 1000 1800 1400
राहूरी क्विंटल 12 600 3000 1800
पाटन क्विंटल 15 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 65 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
नवापूर क्विंटल 3 1000 1000 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 8 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 7 800 4300 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 162 2500 4500 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 860 1000 920
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1600 2200 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 500 2000 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 88 2000 3000 2500
फलटण लोकल क्विंटल 3 1000 2500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100

Leave a Comment