Vangi Bajar Bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
अकलुज क्विंटल 14 2500 3300 2800
कोल्हापूर क्विंटल 99 2000 6000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 23 600 5600 3100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1135 1500 1325
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 800 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1500 2500 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1500 1700 1650
कराड लोकल क्विंटल 60 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 42 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1000 900
10/06/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3500 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 129 2600 4000 3300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 54 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 107 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 32 300 5300 3100
पलूस क्विंटल 6 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 6 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 185 1500 4000 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 23 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1075 1500 1355
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 500 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 28 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 398 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1300 3500 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 713 1400 2400 1900
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 10 500 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 53 2000 2500 2200
09/06/2022
अकलुज क्विंटल 14 2000 3200 2800
कोल्हापूर क्विंटल 51 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 146 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 22 600 1400 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 31 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 32 600 2000 1300
खेड-चाकण क्विंटल 84 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 26 1000 2500 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 32 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 28 500 5900 2800
राहता क्विंटल 9 1000 1700 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 261 1400 3700 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 725 900 875
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 500 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 452 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 127 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 574 1400 2400 1900
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 58 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2750
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 400 800 600
कामठी लोकल क्विंटल 7 400 800 700
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 61 2000 2500 2200
08/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 102 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 145 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 32 600 1300 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 41 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 11 200 400 300
खेड-चाकण क्विंटल 118 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 35 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 17 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 39 400 6800 3700
राहता क्विंटल 4 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 221 3000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 790 1000 910
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 500 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1500 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 330 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2400 3500 2950
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 954 1400 2000 1700
चांदवड लोकल क्विंटल 16 1400 2205 1680
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 3000 7000 5500
कराड लोकल क्विंटल 48 1000 1800 1800
फलटण लोकल क्विंटल 18 500 2050 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 300 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 5 300 600 500
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 63 2000 2500 2200
07/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 58 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 155 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 32 600 1300 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 20 800 1500 1000
पाटन क्विंटल 10 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 84 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 19 1000 2200 1625
सातारा क्विंटल 13 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 3 4000 5500 5000
राहता क्विंटल 10 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 294 1500 3350 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 630 1000 840
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 500 3700 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 2000 2400 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 38 1000 2500 1800
पुणे लोकल क्विंटल 344 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 1000 3000 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 24 500 7330 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 68 500 2510 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 378 1400 2200 1800
कराड लोकल क्विंटल 36 1200 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2800 2650
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 5 300 600 500
06/06/2022
अकलुज क्विंटल 17 2200 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 89 700 3500 2100
पुणे-मांजरी क्विंटल 133 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 22 1000 1700 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 20 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 7 600 1800 1200
पाटन क्विंटल 9 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 21 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1200 1100
नवापूर क्विंटल 11 1500 2000 1773
सातारा क्विंटल 15 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 33 500 6800 4100
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 363 1500 2750 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 600 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 383 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1000 3000 2000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 22 750 7330 3660
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 128 500 2310 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 220 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 635 1600 2400 2000
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1540 3570 2450
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 1000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2300
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 2 200 700 600
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1500 1800 1600
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 65 2000 2500 2200
05/06/2022
अकलुज क्विंटल 16 2000 3500 3000
कोल्हापूर क्विंटल 30 1000 4500 2750
अहमदनगर क्विंटल 34 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 181 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 25 1300 2000 1650
खेड-चाकण क्विंटल 83 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 41 1000 2700 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1400 1200
नवापूर क्विंटल 5 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 31 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 23 400 6600 4000
राहता क्विंटल 5 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 276 1500 3700 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 815 1000 955
पुणे लोकल क्विंटल 655 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1000 1500 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 14 700 2700 1680
कराड लोकल क्विंटल 42 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 85 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3400 3250
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 20 500 1000 800
04/06/2022
अकलुज क्विंटल 13 1800 3200 2700
कोल्हापूर क्विंटल 143 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 191 2600 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 30 1000 1400 1200
राहूरी क्विंटल 12 400 1600 1000
पाटन क्विंटल 7 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 91 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 17 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 17 500 6800 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 192 1800 3300 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 715 1000 890
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 500 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 17 900 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 3000 4000 3500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 20 500 6600 3260
नागपूर लोकल क्विंटल 300 600 800 750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 2975 1850
कराड लोकल क्विंटल 60 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 22 500 2500 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2800 2650
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 10 200 600 460