Vangi Bajar Bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3500 3200
कोल्हापूर क्विंटल 90 500 3000 1750
औरंगाबाद क्विंटल 18 600 700 650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 24 600 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 10 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 35 400 3100 1900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 252 2000 3500 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 545 900 785
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
कराड लोकल क्विंटल 90 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 39 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 6 600 1000 900
11/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 51 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 125 1300 3300 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 33 500 800 600
खेड-चाकण क्विंटल 63 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 24 400 4100 2500
राहता क्विंटल 9 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 285 1400 3300 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 32 795 900 825
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 700 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 300 700 500
पुणे लोकल क्विंटल 384 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1500 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 2600 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 21 500 4000 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 149 2000 3500 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1500 3000 2600
फलटण लोकल क्विंटल 7 500 3000 1850
भुसावळ लोकल क्विंटल 57 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1000 900
10/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 42 600 2500 1550
पुणे-मांजरी क्विंटल 148 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 24 700 1000 850
राहूरी क्विंटल 19 700 3000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 62 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 800 1000 900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 700 2000 1500
सातारा क्विंटल 22 1500 3000 2250
मंगळवेढा क्विंटल 35 300 4000 2500
राहता क्विंटल 14 500 1800 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 250 1500 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 470 600 550
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 700 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 37 300 700 500
पुणे लोकल क्विंटल 424 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 3200 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 324 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 7 350 1750 1050
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 60 2000 2500 2500
फलटण लोकल क्विंटल 10 500 3500 2100
भुसावळ लोकल क्विंटल 77 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 7 400 1000 800
09/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 74 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 128 2000 2600 2300
खेड-चाकण क्विंटल 54 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 31 825 2000 1325
श्रीरामपूर क्विंटल 12 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 8 1500 3000 2250
मंगळवेढा क्विंटल 37 300 4000 1900
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 158 2000 3500 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 450 600 580
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 1000 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 45 300 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 212 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3200 2850
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 58 500 1450 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 255 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 7 560 2625 1225
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 52 1000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 45 2000 2500 2500
फलटण लोकल क्विंटल 17 800 4000 2000
पेन लोकल क्विंटल 207 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 71 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 14 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 14 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 18 400 800 700
08/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 30 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 149 2000 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 24 400 1000 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 39 500 800 600
खेड-चाकण क्विंटल 79 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 45 300 2000 1325
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1800 2800 2000
सातारा क्विंटल 9 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 6 800 1500 1150
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 225 2000 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 450 600 570
सोलापूर लोकल क्विंटल 64 200 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 35 700 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 384 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 1000 1500 1250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 23 500 3660 1660
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 500 1510 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 180 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 4 560 2555 1680
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 18 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 9 500 3500 2200
भुसावळ लोकल क्विंटल 87 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 20 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 10 600 1000 900
07/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 83 800 3000 1900
पुणे-मांजरी क्विंटल 129 2000 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 22 500 800 650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 39 600 1000 800
राहूरी क्विंटल 11 500 2500 1500
पाटन क्विंटल 12 1200 2200 1700
मंचर क्विंटल 42 725 2000 1350
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 11 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 42 600 5300 2700
राहता क्विंटल 4 800 2500 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 302 1000 3600 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 500 3250 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 21 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 255 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1000 2000 1500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 14 500 4300 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 48 500 1600 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 131 2000 3500 2750
चांदवड लोकल क्विंटल 18 560 2135 1260
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1200 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 150 4000 4200 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 65 1800 2000 1900
06/03/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 3300 3000
कोल्हापूर क्विंटल 36 800 3000 1900
अहमदनगर क्विंटल 33 1000 2500 1750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 108 1300 3300 2300
औरंगाबाद क्विंटल 18 600 700 650
खेड-चाकण क्विंटल 120 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 35 300 2000 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 12 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 1800 3000 2500
सातारा क्विंटल 21 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 20 400 6300 2500
राहता क्विंटल 10 1000 1500 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 510 800 720
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 700 1400 1050
पुणे लोकल क्विंटल 514 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 3000 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 47 500 1510 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 7 560 2135 1575
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 22 500 3000 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 81 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 23 600 1000 900
05/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 52 500 3000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 119 1300 4000 2600
औरंगाबाद क्विंटल 14 600 800 700
खेड-चाकण क्विंटल 63 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 13 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 20 500 4200 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 196 2000 3800 2800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 565 800 745
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 500 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 700 1400 1050
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3200 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 233 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
फलटण लोकल क्विंटल 5 500 2250 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 32 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 1500 1800 1650
रामटेक लोकल क्विंटल 15 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 9 600 1000 900

Leave a Comment