Vangi Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 91 1000 4500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 18 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 35 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 800 1500 1150
मंगळवेढा क्विंटल 29 600 5600 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1255 1500 1415
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1000 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 28 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 7 500 1000 800
13/05/2022
अकलुज क्विंटल 16 1500 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 140 2000 3300 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 29 600 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 62 1500 3000 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 23 500 5300 3000
राहता क्विंटल 6 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 430 2000 4250 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 47 1200 1700 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 1670 2000 1880
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 300 3500 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 360 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 500 2000 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 92 1400 2400 1900
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 9 600 1000 900
12/05/2022
अकलुज क्विंटल 18 2000 3200 2700
कोल्हापूर क्विंटल 44 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 143 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 10 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 110 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1200 1100
सातारा क्विंटल 29 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 33 400 5100 2500
राहता क्विंटल 8 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 255 1400 3350 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 840 1200 1060
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 800 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 1800 1200
पुणे लोकल क्विंटल 391 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 2000 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 2300 2150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 95 700 2000 1350
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 263 1400 2400 1900
चांदवड लोकल क्विंटल 4 490 1575 1058
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 30 1400 3000 2100
कराड लोकल क्विंटल 36 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 54 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
11/05/2022
अकलुज क्विंटल 19 2000 3000 2700
कोल्हापूर क्विंटल 63 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 169 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 16 700 800 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 500 1200 900
पाटन क्विंटल 15 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 59 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 1800 2200 2000
सातारा क्विंटल 13 2000 3000 2500
मंगळवेढा नग 27 300 5100 2200
राहता क्विंटल 6 500 1600 1050
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 233 1500 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 765 1000 885
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 500 3300 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 171 1000 2500 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 142 1400 2000 1700
चांदवड लोकल क्विंटल 13 210 1400 910
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 5000 2800
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 120 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 7 800 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1000 1500 1300
10/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 46 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 141 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 15 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 92 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 31 625 1300 1050
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1000 3000 2000
सातारा क्विंटल 11 1000 3000 2000
राहता क्विंटल 8 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 254 1300 2850 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 710 1000 950
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 700 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 28 700 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 221 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 800 2000 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 80 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 170 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 283 1500 2800 2150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1600 2800 2100
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 59 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 14 500 1000 800
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 46 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 148 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 13 600 800 700
पाटन क्विंटल 18 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 38 725 2000 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 12 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 43 500 5300 2800
राहता क्विंटल 3 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 245 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 500 3700 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 38 700 1200 900
पुणे लोकल क्विंटल 219 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 2500 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 83 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 65 500 1600 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 335 1400 2400 1900
चांदवड लोकल क्विंटल 4 490 2520 1645
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 4500 3800
कराड लोकल क्विंटल 30 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 66 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 12 1800 2500 2150
कामठी लोकल क्विंटल 9 400 800 700
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 1200 1400 1300
08/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3500 2800
कोल्हापूर क्विंटल 34 800 4000 2400
अहमदनगर क्विंटल 48 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 168 2300 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 17 500 800 650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 52 800 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 83 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 44 625 2010 1055
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 1500 2200 2000
सातारा क्विंटल 32 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 16 400 5000 2600
राहता क्विंटल 9 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 216 1500 3250 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1450 2000 1860
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 427 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 56 500 1500 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 4 560 1505 1050
कराड लोकल क्विंटल 69 1500 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 10 500 2000 1100
पेन लोकल क्विंटल 219 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 112 600 600 600
रामटेक लोकल क्विंटल 24 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 10 400 800 700
07/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 62 500 5000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 174 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 20 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 42 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 11 500 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 84 1000 2000 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 23 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 26 300 5100 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 261 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 760 1000 880
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 300 3500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 2200 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 71 300 1100 900
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1200 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 192 1500 2200 1850
चांदवड लोकल क्विंटल 3 350 840 525
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 5000 3500
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 2000 2000
फलटण लोकल क्विंटल 14 500 2000 1300
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1500 1700 1600