आजचे बाजार भाव

Vangi Bajar Bhav today : आजचे वांगी बाजार भाव 2022

Vangi Bajar Bhav today : आजचे वांगी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल : वांगी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/08/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 199 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 2500 4000 3250
खेड-चाकण क्विंटल 59 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 20 800 8300 4300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 501 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2575 3500 3025
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 1500 6000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 2200 2600 2400
पुणे लोकल क्विंटल 285 1600 3500 2550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1600 2500 2040
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 480 1600 2800 2200
पेन लोकल क्विंटल 162 5200 5400 5200
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 4500 4250
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 4000 4400 4200
11/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 76 1000 5500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 98 2600 4600 3300
औरंगाबाद क्विंटल 9 1500 3500 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 96 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 17 1000 5500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 107 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 30 2500 4000 3200
मंगळवेढा क्विंटल 28 400 7100 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 571 3500 5400 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 3055 3500 3325
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 2000 5000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 502 1600 4000 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 1000 4000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 3200 3500 3325
मुंबई लोकल क्विंटल 803 1800 2800 2300
कराड लोकल क्विंटल 60 1000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 3800 4000 3900
10/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 140 500 4500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 14 1800 3000 2400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 210 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 12 800 4000 2400
पाटन क्विंटल 3 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 84 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 5 1500 4000 2600
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 17 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 40 1600 7100 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 641 3000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2575 3000 2755
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 1000 5500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 289 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 22 1000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 8 1000 4500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 400 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 533 1600 2400 2000
कराड लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 41 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
09/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 40 500 4500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 117 2000 4000 3300
औरंगाबाद क्विंटल 8 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 93 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 104 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 8 1500 3000 2250
सातारा क्विंटल 16 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 582 2000 3500 2550
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 4025 4500 4315
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 2400 2800 2600
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 362 1600 4000 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 86 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 1000 3510 2300
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 14 500 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 3000 3200 3150
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 26 1000 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 180 4800 5000 4800
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2400 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
08/08/2022
अकलुज क्विंटल 18 2000 3500 2000
कोल्हापूर क्विंटल 56 500 5500 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 135 2000 3300 2600
औरंगाबाद क्विंटल 5 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 142 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 7 1000 5000 3000
पाटन क्विंटल 7 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 1500 3000 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 38 400 500 450
सातारा क्विंटल 7 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 43 600 8800 4300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 179 3000 5500 4700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4800 4400
सोलापूर लोकल क्विंटल 82 1500 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 324 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 1000 2500 1800
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 22 500 4200 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 1990 2000 3400 2800
कराड लोकल क्विंटल 60 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 4000 4400 4200
07/08/2022
अकलुज क्विंटल 12 2500 4000 3500
कोल्हापूर क्विंटल 55 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 157 2600 4600 3300
औरंगाबाद क्विंटल 6 2000 2800 2400
राहूरी क्विंटल 11 1000 5000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 205 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 11 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 40 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 24 300 5700 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 475 2500 6000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3525 4000 3715
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 2200 2800 2500
पुणे लोकल क्विंटल 583 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 2000 5000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 31 1000 3670 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 3500 4000 3875
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1400 4305 2975
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1460
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 144 4600 4800 4600
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 10 3500 5000 4250
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 9 2000 3500 3000
06/08/2022
अकलुज क्विंटल 8 3000 5000 4000
कोल्हापूर क्विंटल 190 1000 5000 3000
अहमदनगर क्विंटल 30 1000 3500 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 159 2600 4600 4000
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 158 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 8 1500 5100 3300
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 86 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
घोटी क्विंटल 39 1800 2000 1900
सातारा क्विंटल 22 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 20 500 7000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 453 1700 5000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4025 5000 4515
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 1000 4000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 39 1000 3510 2300
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 21 500 5200 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1172 2500 3600 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 9 1435 4340 3150
कराड लोकल क्विंटल 120 1200 1400 1400
फलटण लोकल क्विंटल 10 500 3500 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 32 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
05/08/2022
अकलुज क्विंटल 13 2000 3500 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 8 2500 6000 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 137 2000 3600 3300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 158 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 7 1500 5100 3300
पाटन क्विंटल 3 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 78 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 1500 4010 2755
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 23 600 6800 2800
पलूस क्विंटल 3 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 609 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 42 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 21 4065 5000 4545
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 1500 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 2800 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 423 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 2500 5000 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 1000 4000 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 1000 5100 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 762 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1400 4830 3150
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 28 1500 2500 1950
फलटण लोकल क्विंटल 14 500 4500 2100
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 4500 5000 4850
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 3000 4000 3500
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर